BNL MD

Agder og Telemark

Råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus

I heftet er det samlet en del detaljer, råd og tips om utvendig istandsetting/restaurering av de mest vanlige bygningstypene i Agder og Telemark.

Heftet er på langt nær utfyllende, men tar for seg en del utfordringer som kan dukke opp ved utvendig restaurering og rehabilitering av eldre trehus. Heftet berører også andre spørsmål angående fredete og vernverdige bygninger. Det er tatt hensyn til krav som kulturminneforvaltningen setter til istandsetting av eldre bygg.

1 Istandsetting av eldre trehus

1.1  Litt om lovverket

1.2  Låne- og tilskuddsordninger

1.3  Materialbruk - gammel materialkunnskap

1.4  Tre som byggemateriale

1.5  Grunnprinsipper for restaurering

2 Bygningsdelene

2.1  Grunnmur og fundament

2.2  Prinsipper for veggkonstruksjonen

2.3  Ytterkledning

2.4  Vindu

2.5  Dører

2.6  Tak

2.7  Overflatebehandling

 

Oversikt over håndverkere og trelastleverandører

 

Last ned Pdf: Råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus - Agder og Telemark

restaurering av eldre trehusb Agder og Telemark-1.jpg
;
;