BNL MD

Rettleiar for byggeskikk

Odda kommune

Alle er tent med at det finst klare reglar for byggeskikk, for kva som bør gjerast og kva som ikkje bør gjerast. 

Odda har gode byrom, harmonnisk arkitektur og ein klar identitet. Målet med denne rettleiaren er å gjera byen enda betre. Rettleiaren gjev retningsliner for korleis ta vare på lokal geigenart og korleis skapa gode byrom.

Sjølv om handboka kan vera eit nyttig verktøy for politikarar og kommunetilsette som skal vurdera estetiske omsyn, er dette først og fremst skrive for små og store utbyggjarar. Rettleiaren
handlar difor om korleis ulike bygningar og tiltak kan vera med på å skapa trivelege miljø samstundes som kulturminne og lokale særdrag vert tekne vare på.

Last ned Pdf: Rettleiar for byggeskikk i Odda kommune

Rettleiar for byggeskikk i Odda kommune-1.jpg
;
;