Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg

Hvordan forvalte den kulturhistorisk viktige bebyggelsen?

Området Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg omtales idag ofte kun for Møllenberg, selv om det er Rosenborg som utgjør det største av de tre områdene

Bebyggelsen innenfor bevaringsområdet kan grovt deles inn i 4 kategorier. Tidlig Møllenberghus, Kirkeslettenhus, Rosenborghus og Murbebyggelse fra før 1925. Rosenborgbebyggelsen er den typen det er flest av og den typen som utgjør området med høyest utnyttelse.

Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten er et kompakt trehusmiljø, der den viktigste og mest særpregede forekomsten er en ytterst homogen samling plankelaftede typehus, som ble prosjektert og bygget i en kort periode rundt midten av 1890-tallet (frem til murtvang ble innført i 1899). Bakgrunnen var behovet for å skaffe boliger til arbeidsstokken på de da raskt ekspanderende skipsverkstedene i byen.

Denne veilederen er en oppdatering av tidligere publiserte veiledere. Den nye utgaven av veilederen er utarbeidet av Byantikvaren i Trondheim kommune ved byantikvar Mette Bye og arkitekt/antikvar Elisabeth Kahrs. Rosenborg og Møllenberg velforening ved styret har hatt veilederen til gjennomsyn.

Last ned Veileder for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg i pdf

mollenberg_web (1)-1.jpg