Byggeskikk og estetikk i Levanger

Dette er en inspirasjon til å ta vare på byen og byens egenart, og ikke minst byens sjel.

Denne veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for å følge opp Riksantikvarens visjon. Å være en håndbok for tiltakshavere som ønsker å restaurere, bygge om, bygge til eller bygge nytt i Levanger sentrum. Slik kan vi alle være med på et felles prosjekt med å slipe rubinen og bidra til at en visjon blir virkelighet.

Veilederen vil være gjeldende både for de fredede bygningene og andre områder av sentrum som ikke berøres av fredningsbestemmelsene. Også de som skal i gang med restaureringsarbeider av eldre bygninger utenfor sentrum kan hente inspirasjon i veilederen.

I de fredede områdene har det etterhvert blitt en felles forståelse for å ta vare på trehusbyen. Det er viktig at vi har samme omtanke for det som skjer utenfor fredningsområdene, slik at vi også kan få en nyere by som skinner. Ofte er det bare litt ekstra omtanke som skal til for å få en bygning til å berike et miljø, slik at bygningen fremstår som et positivt element i seg selv og sammen med omgivelsene.

Målgruppen for veilederen er eiere av bygninger i Levanger, planleggere, politikere og saksbehandlere i offentlig forvaltning, og andre interesserte. Veilederen vil i sin form også kunne være en lærebok for elever på forskjellige undervisningstrinn. Mye av innholdet i veilederen er allment stoff som er fyldigere omtalt i andre skrifter. Vi anser det likevel som viktig å gi veilederen en komplett form. Ved å bruke veilederen, vil en få bakgrunnstoff, både for å lære om Levanger, og om å bygge i Levanger, i tråd med de intensjoner som ligger til grunn for politiske vedtak.

Last ned Pdf: Byggeskikk og estetikk i Levanger

 

estetikkveileder Levanger-1.jpg