Sveitserstilbyen Kirkenær

Byggeskikkveileder

Hovedmålsettingen med heftet er å øke interessen for byggeskikk hos de som eier og bor i gamle hus, og å gi dem selvtillit og å lære dem å verdsette husene som ”barn av sin tid”.

I tillegg er det et delmål å øke bevisstheten til alle som ferdes i byen og langs gata, ikke bare gårdeierne. Ved å lære å kjenne igjen de forskjellige
byggestilene, kan man enklere lese stedets utvikling, og få en dypere forståelse for hvorfor stedet ser ut slik det gjør.

Heftet er illustrert med mange bilder og skisser, for å være lett tilgjengelig for alle. I mange sammenhenger kan former og overflater være vel så informative som ren tekst.

Last ned Pdf: Sveitserstilbyen Kirkenær - Byggeskikkveileder

Sveitserstilbyen Kirkenr veileder 20144-1.jpg