Byggeskikkveileder for Alta kommune

Byggeskikkveilederen skal være med på å bedre omgivelsenes utseende i Alta kommune, og dermed være med på å gjøre Alta til et enda bedre sted å bo.

Det er en relativ stor tilflytning til Alta kommune, særlig Alta by, noe som gir et vesentlig utbyggingspress. I forbindelse med denne utviklingen har Alta kommune prioritert å utarbeide retningslinjer for god byggeskikk. Hvis det i utviklingsprosessen fortsatt skal være plass til mennesker, må det også tas vare på det visuelle, det vi ser på, slik at folk blir glad i og fortsatt ønsker å bosette seg i Alta kommune.


Vi har et felles ansvar for å ta vare på det vi omgir oss med, i det private så vel som det offentlige rom. Man kan ikke skru av og på bygninger eller forsøplete områder, og alle påvirkes, bevisst eller ubevisst, av dårlige bygg og rotete omgivelser. Å stille krav til sine omgivelser og seg selv i forhold til estetiske hensyn er viktig for det som skal bygges
i framtiden.

Byggeskikkveilederen for Alta kommune, dette dokumentet, er et verktøy til vurdering av estetiske hensyn. Den skal kunne brukes av folk flest i Alta til å gjøre disse vurderingene, og skal bistå politikere og administrasjon såvel som ulike eksterne konsulenter i det daglige
arbeid med ulike bygge- og planleggingsprosjekter. Retningslinjene i veilederen vil samtidig være vurderingsgrunnlag for byggeskikksprisen (se “Byggeskikkspris for Alta kommune”).

Det er i veilederen satt opp noen overordnede visjoner for hvordan det visuelle miljøet bør prioriteres i den framtidige utviklingen, hvordan vi ønsker det skal se ut i Alta i framtiden (se “Visjoner for Alta”).

Hensikten med byggeskikkveilederen generelt er å stimulere til debatt og selvkritikk, og utfordre til å trekke lærdom av de gode eksemplene. Detaljen har betydning for helheten, og det er ikke uvesentlig hvordan man planlegger og bygger det private så vel som det offentlige rom. Det er viktig å forstå at det å formgi et byggverk er noe mer enn å løse praktiske og tekniske behov.

Last ned som Pdf: Byggeskikkveileder for Alta kommune