#

Kulturminnevernrådgiver i Kongsberg

Kulturminnevernrådgiveren er kommunens faglige rådgiver innen kulturminnevern. Hovedmål er å sikre eldre bygninger og miljøer i Kongsberg.

Kulturminnevernrådgiveren er behjelpelig med å bidra til å finne bygningers historie, og kan gi råd om hvilke kilder som kan være aktuelle å oppsøke. Kulturminnevernrådgiveren gir råd til eiere av eldre hus. Befaringer kan avtales.

Nettside
Adresse
Postboks 115, 3602 Kongsberg
Telefon
32 86 60 00