BNL MD
Oversikt over

Butikker og forhandlere

Her får du gode råd, materialer og bygningsartikler til huset ditt

Hva slags hjelp finnes?
Byantikvarene

Flere byer og tettsteder har en byantikvar. Andre har en kulturminnekonsulent. Uansett - her kan man få både hjelp og gode råd! Gå til oversikt: Byantikvarene

Bygningsvernsentrene

Det finnes bygningsvernsentre og fagmiljø rundt om i hele landet - som jobber med tradisjonsbygg og kulturminner. De holder kurs, de gir veiledning, de formidler hjelp - og de kan alt om gamle hus! Gå til oversikten over bygningsvernsentrene og fagmiljø

Byggeskikkveiledere

Byggeskikkveiledere fra hele landet - tradisjon, vedlikehold og bygningskultur. Se oversikt her, eller søk på din region

Foreninger og frivillighet

Det er etablert en rekke foreninger som jobber med kulturminnevern og tradisjonshåndverk i Norge. Den største og eldste organisasjonen er fortidsminneforeningen. Fortidsminneforeningen har ett hovedkontor og 18 fylkesavdelinger. Se mer om foreninger og frivillighet

Utdanningsinstitusjoner

Det er flere veier å gå for deg som ønsker fordypning i tradisjonshåndverk og bygningsvern. Man kan ta fagskole, Bachelorgrad eller mindre kurs i praktiske tradisjonelle byggfag. Se mer om utdanning