#

Norsk spon

Norsk Spon har spesialisert seg på kløyvd spon. Det tidløse uttrykk som spon har, forener gamle tradisjoner med organisk estetikk. 

Basert på respekt for treets kvaliteter og egenskaper, utvikler Norsk spon sponprodukter som effektivt kan tilpasses forskjellige overflater og konstruksjoner. Norsk spon produseres av lokalt trevirke i Melhus i Sør-Trøndelag.

Adresse
Havdalsveien 37, 7224 Melhus
Telefon
934 23 266