BNL MD
#

Enkelt å søke tilskudd fra Kulturminnefondet

Har du en gammel bygning du ønsker å sette i stand, men er usikker på om du har råd? Kulturminnefondet kan hjelpe deg med pengestøtte - uansett om det gjelder et stort herskapshus eller en liten utedo. Her er det tilskudd til alle prosjekter!

 

Kulturminnefondet et lavterskeltilbud

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. I sin 17 år lange historie er Kulturminnefondet så langt vi kjenner til, den eneste tilskuddsordningen i sitt slag i Europa. Fondets viktigste erfaring i løpet av disse årene er at vern og bruk går hånd i hånd, og at samarbeid med eierne er avgjørende for å redusere tapet av kulturminner. Uten det store engasjementet fra ildsjelene, ville det stått dårlig til med landets kulturminner.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for eiere som ønsker å bevare sine kulturminner. Siden opprettelsen i 2003, har Kulturminnefondet bidratt til at kulturminner og kulturmiljøer får økt oppmerksomhet og en mer fremtredende plass i folks bevissthet.

Naust, Bremanger Foto Norsk Kulturminnefond

Alle kulturminner har verdi og Kulturminnefondet gir støtte til alt fra bygårder til naust. Her et naust fra Bremanger i Sogn og Fjordane. Foto: Norsk Kulturminnefond

Gode råd for deg som skal søke

Når du skal søke om tilskudd er det lurt å lage en framdriftsplan for prosjektet. Ta kontakt med leverandører og håndverkere og få igang en dialog. Planlegg også om dagens bruk av bygningen skal videreføres eller om den skal ha ny bruk.

Kulturminnefondet har flere saksbehandlere som gjerne hjelper deg med alle spørsmål knyttet til utfylling av søknad. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite! Husk at påbegynte og sluttførte prosjekter ikke prioriteres hos Kulturminnefondet!

 

Her får du svar på det mange lurer på når de skal søke tilskudd  

 1. Hvem kan søke?  Alle private eiere kan søke, også private foreninger og stiftelser. 

2. Når kan du søke? Det er ingen søknadsfrist, og alle søknader blir behandlet fortløpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Man kan regne med ca. 1-6 måneders behandlingstid. Hvis man søker strakstiltak vil behandlingstiden være noe kortere enn større prosjekter.       

3. Hva kan man få tilskudd til? Man kan få tilskudd til istandsetting av faste kulturminner. Det vil si alle typer bygninger, hager og landskap. I tillegg kan man få midler til istandsetting av båter og fartøyer. Tilskudd gis også til å arrangere håndverkskurs og seminarer.

 

4. Hvor mye kan man få? Det er ingen øvre eller nedre grense for tilskuddsbeløp, men minst 30% må være privat finansiering i form av egne midler, dugnad, private gaver eller private tilskuddsmidler. Private tilskuddsmidler kan være fra f.eks. Norsk kulturarv, Unistiftelsen, eller andre legater. (Se link: Private tilskuddsordninger) Gjennomsnittlig tilskudd gitt av kulturminnefondet de siste årene er mellom 150 000 og 200 000 kroner pr. prosjekt.

 

5. Hvordan beregnes dugnad? Dugnad er eget eller andres arbeid på fritid, og fastsatt til 200,- kroner pr. time. Dette utbetales ikke, men dette er inntekt og utgift i budsjettet, og det inngår som en del av den private medfinansieringen (det samme gjelder egne materialer og maskiner). 

 

6. Må en håndverker sende søknaden? Nei, eier sender inn søknaden selv. Denne sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal som du finner på hjemmesidene. Kulturminnefondets søknadsportal

 

7. Hva prioriteres? Årets prioriteringer (2020) er bygninger i by og tettsteder, verdiskapning (vern gjennom bruk) og kulturminner oppført i kommunale kulturminneplaner.

 

8. Hvor mye penger deler fondet ut totalt? I 2020 har Kulturminnefondet 108 mill. kroner til fordeling.

 

9. Hva skal være med i søknaden?

  • Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres, og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig. Husk også vedlegg som dokumenterer tilstanden.
  • Lag et oversiktlig budsjett med finansieringsplan. Legg ved kostnadsberegninger fra håndverkere. Kostnader bør være spesifisert. Legg også ved dokumentasjon for andre tilskudd. 
  • Legg ved foto som viser bygningen fra flere sider, og bilder av skadene som skal utbedres. Send kun relevante bilder.
  • Legg ved eventuelle nødvendige godkjenninger for gjennomføring av prosjektet.                                                                                           
  • Legg gjerne ved annen relevant dokumentasjon som beskriver kulturminnet eller planlagt gjennomføring av tiltaket.  
  • Beskriv dagens bruk og framtidig bruk.

10. Må jeg ha bekreftelse på egenfinansiering fra bank eller liknende? Privat finansiering i form av private tilskudd, lån og egenkapital skal bekreftes. Offentlig finansiering skal også bekreftes. Ta gjerne kontakt med Kulturminnefondet for rådgivning.

 

11. Må alle eiere gi sin fullmakt til søknaden? Ja, i de tilfellene hvor det er flere eiere, må søknaden være godkjent av alle, enten med signert fullmakt eller ved at søknaden er signert av alle eiere.

 

12. Hvordan finner jeg formell status? Din kommune eller fylkeskommune vil være behjelpelig med å finne den eventuelle formelle statusen på din bygning. For fartøyer er det Riksantikvaren og fylkeskommunene som har oversikt.

 

13. Kan jeg få tilskudd fra flere? Det er positivt at det gis tilskudd fra flere parter, og er ikke noe hinder for å få støtte fra Kulturminnefondet.

 

14. Hvilke formater kan jeg bruke til vedlegg på elektronisk søknad? De foretrukne formatene er jpg- og pdf-filer. Men det går også an å levere Word- og Excel-filer. Lenker til nettsider, Dropbox-filer og Facebook-sider må unngås. Hvis du er usikker, ta kontakt med Kulturminnefondet på telefon eller e-post.

 

15. Hvor lang tid tar det å få svar? Dette kommer selvfølgelig an på søkermengde og kompleksitet på søknadene, men som regel tar det fra 1-6 måneder å få svar.

 

16. Kan jeg begynne arbeidet før jeg har fått svar? NEI, arbeidet skal ikke påbegynnes før man har fått tilsagn.

 

17. Kan jeg kontakte Kulturminnefondet direkte? Ja, det er bare å ringe saksbehandlerne i Kulturminnefondet, så vil de hjelpe deg.  

 

Komposisjonsmaling av husmannsplass. Foto: CEWG
Komposisjonsmaling av husmannsplass. Foto: CEWG
Logo _sentrert _brun _RGB U Txt
  • Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer
  • Kulturminnefondet ble opprettet i 2003
  • I 2020 har Kulturminnefondet 108mill. kroner til fordeling
  • Det er ingen øvre eller nedre grense for tilskuddsbeløp
;
;