#

Slik fjerner du mose på taket

Mange opplever at det gror godt med mose på taket. Slik fjerner du mosen effektivt og på mest mulig skånsomme måte.

I de fleste tilfeller er mose på taket bare et estetisk problem. I noen tilfeller kan mosen gi gode vekstvilkår for andre planter som frør seg selv - og som har røtter som kan skade teglen på taket ditt. Før du går i gang er det lurt å tenke på sikkerheten når du skal jobbe i høyden. Sørg for en stødig stige eller bruk stillas eller kran. Skal du gjøre andre jobber på taket samtidig? Den årlige taksjekken bør i alle fall tas samtidig. Sjekk at steinen ligger på plass og at renner og nedløp er renset for visne blader og annet.

 

Børste og håndkraft

Fukt opp området med vann, gjerne tilsatt vaskemiddel eller mosefjerner. Bruk hansker når du jobber med sterke kjemikalier. Større mengder mose fjernes med skurebørste, vann og hendene.

 

Ikke bruk høytrykkspyler på taket!

Mose skal aldri spyles bort med vann under høyt trykk. Du risikerer at vannet kommer inn i takkonstruksjonen og gjør mer skade.

 

Beskjær store trær

Mose trives i skygge og med fuktige forhold. Store skyggefulle trær gir gode forhold for mose. Fjern grener som skygger for takflaten. Ta bort kvister og annet som ligger på snøfangerne.

 

Led vekk vannet

Holder du takrenner og gravrenner fri for  blader og kvist, renner vannet unna slik det skal.

 

Forebygg

For å hindre at mosen kommer tilbake, må du ta jobben hvert år. Det fines mosefjernere på markedet som kan sprayes på for å holde mosen borte. Slike midler vaskes bort etter en tid og er ikke varige løsninger. Er mosevekst et stort problem kan slike midler være praktiske, men husk at behandlingen må gjentas gjevnlig. 

 

Mose på eternitt

Har du et tak av bølgeeternitt med masse mose på, anbefales det ikke å begynne å skrape på det. Eternitt kan avgi asbestfibre som er farlige å puste inn. Les mer om vedlikehold av eternitt

 

Flate og slake tak

Tak med helling på under 25 grader er mer utsatt for mosegroing fordi vannet ikke renner av like effektivt som et brattere tak. Har du en funkis med flatt tak, bør du kanskje ta turen opp både vår og høst.

 

Les mer om vedlikehold av tak

Vedlikehold av tegltak

Fjerning av lav og mose på stein

Vedlikehold av helle- og skifertak

Takrenner og beslag

 

Kilde: Bolius.dk