Nyklassisisme 1920 - 1935

Det nye Norge - villabyene bygges etter klassiske idealer.