#

Nyklassisisme 1920-1935

Spesielt villaarkitekturen har klare referanser til empire og klassisisme. Perioden omtales ofte som "Det nye Norge".