#

Reparer den gamle vedovnen selv

Fra gråstein til gull

Har du en gammel, rusten ovn som ligger i kjelleren, på stabburet eller på låven? Eller har du en ovn i huset som ikke er i bruk lenger? Da er du så heldig å eie en kulturhistorisk skatt som bare venter på å bli oppdaget!

Husk at det er mulig å montere ovner som er produsert før 1940. Tidligere var ovner eldre enn 1940 unntatt kravene til utslipp. I 2010 bortfalt dette unntaket. 

Nå kan man derimot få unntak der det er nødvendig å ta hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning. Fortsatt bruk av verneverdig ildsted og nyinstallering av stilriktig ildsted i verneverdig interiør er derfor tillatt. Les mer om regelverket

Sjekk for øvrig regelverket for ildsteder med ditt lokale brann- og redningsvesen.

Har du ikke noen opprinnelige ovner igjen i det gamle huset ditt, kan du få kjøpt ferdig restaurerte og passende ovner. Har du bilder av ovner som tidligere har stått i huset kan det være artig å prøve å få tak i tilsvarende. Ovnsrestauratører har som regel et stort utvalg, forhør deg hos ulike forhandlere. Kanskje finner du en som passer til ditt hus?

Ta i bruk den gamle ovnen

I denne artikkelen følger vi oppsetting og restaurering av en 1700-talls etasjeovn.

IMG_3195.jpg

Ovnen i deler før arbeidet med å sette den i stand - og sammen. Er det håp? Foto: Norske Hjem

Norske Hjem

I magasinet Norske Hjem kan du lese om levende hjem med en historie, byggeskikk og arkitektur – alt fra husmannsplasser til herregårder.

 Alt som gjør gamle hus så spennende!

Etter flere års erfaring med restaurering av egne hus savnet Kari-Marte og Tor Harald Frøyset et norsk interiørblad med fokus kun på eldre boliger.

Så da laget de et riktig godt et! 

Les mer om Norske Hjem

Se montering trinn for trinn i biledserien under!

Prinsippene er stort sett de samme om ovnen er 70 år eller 300 år. Forskjellen er at de eldste ovnene er håndstøpt i sandformer og har vesentlig tykkere jernplater, en kjempefordel for magasinering av varme.

Etter ca. 1800 ble støpemetoden ved jernverkene lagt om og jernplatene blir tynnere.

Dersom du er så heldig å ha en gammel ovn må du aller først sjekke at du har alle deler og at de er intakte og ikke sprukket.

Hvis det er mangler eller skader så forhør deg hos ovnsrestauratører om reservedeler kan skaffes, eller om ovnen eventuelt kan repareres. Ikke la deg overtale til å bytte inn delene/ovnen din med en annen ferdig restaurert ovn. Den originale ovnen bør følge sitt opprinnelige hjem. Dersom ovnen har masse gravrust er sandblåsing en utvei, men i utgangspunket bør man prøve å unngå sandblåsing, og da spesielt på ovner fra før 1850. Noen av de fine detaljene blir nemlig borte i denne behandlingen og motivet blir mindre tydelig.

 

Underlag

Dersom du har en komplett ovn må du tenke på hva slags underlag den skal stå på.

Mulighetene er mange, men det ble ofte brukt både jernblikk- og messingplater.

Fliser av både skifer og marmor ble brukt og noen ganger også teglstein eller hele skiferplater. Disse ble lagt oppå, eller felt ned, i gulvet. I mange tilfeller var det ingen ting under ovnen. I dag kreves det at en har en brannsikker plate under ovner. Denne skal stikke ut 30 centimeter i forkant av fyringsluke. Sjekk kravene. I mitt tilfellet valgte jeg messingplate da dette materialet også er brukt i beina på ovnen.

 

Forberedelser

Det man trenger til ovnsrestaurering får man stort sett kjøpt i en vanlig jernvarehandel.

Før man bærer jernplatene inn i huset kan det være lurt å koste vekk sot og løs rust slik at man unngår for mye støv inne. Bruk en stålbørste ekstra godt på alle de stedene der platene møter hverandre og hvor ovnskitt skal benyttes. Har du muligheten så bør du gå over hele ovnen med stålbørste montert på drill. Gjør dette utendørs da det støver mye. Dette gjelder selvfølgelig bare hvis ovnen er rusten. Når bunnen med beina skal settes på plass er det viktig at ovnen blir stående i vater og at alle beina har bakkekontakt. Bygg eventuelt opp med ikke-brennbart materiale. Deretter er det bare å gå på med ovnskitt i skjøtene. Sørg for å ha mer enn nok, det er utrolig kjipt å «gå tom» før du er ferdig. I dette tilfellet brukte vi 6-7 patroner.

 

Montering

Det bør være to for å sette opp en gammel ovn - en til å støtte og en til å løfte på plass deler. I dette tilfellet veide ovnen over 250 kilo totalt, så jeg fikk med meg en ovnsrestauratør for å være på den sikre siden. En «vanlig» etasjeovn med tynnere plater er langt enklere å montere, og det kan en klare å gjøre alene.

Selve monteringen av første etasje var grei, men det gikk med mye ovnskitt siden platene var noe skjeve. Det er helt normalt at platene slår seg noe opp gjennom årene dersom oven blir hardt fyrt.

Ovnsrestauratøren monterte deretter ildfast stein inne i ovnskammeret (se bilder) Man kan også få kjøpt en ildfast leire som man sager i skiver og klemmer fast inne i brennkammeret.

Etter at all stein var på plass rundt veggene, fylte jeg sand i bunnen av ovnen, slik det var vanlig å gjøre før. Høyest bakerst, ca 3-4 centimeter, og med gradvis skråning fremover slik at det foran ved døra var 1-2 centimeter med sand. Deretter la vi ildfast stein i sanden og første etasje var ferdig montert.

Så monterte vi andre etasjen. Røyk-kasse og ovnsrør ble finkappet med vinkelsliper og tilpasset piperøret.

 

Sluttbehandling

Siden ovnen hadde rustet en del, stålbørstet jeg ovnen med elektrisk drill. Du kan også stålbørste ovnen for hånd. Dette arbeidet vil jeg anbefale å gjøre før montering.

Tilslutt påførte jeg ovnssverte, som jeg foretrekker, etter at kittet hadde tørket.

Dersom sverten er tørr kan den blandes med litt whitespirit. Pensle på og la sitte på en liten stund. Poler deretter ovnen med en myk fille og/eller en myk skobørste. Denne behandlingen gir en vakker og riktig patina.

Neste steg var å montere røykrøret mellom ovn og brannmur. Det gikk tilslutt, men du må sannsynligvis regne med litt prøving og feiling før det blir helt bra.

Til slutt la jeg ildfast tettingslist rundt røråpningen inn mot pipeløpet, som jeg trykket godt på plass for deretter å fylle over med ovnskitt slik at det ble 100 prosent tett.

Endelig var ovnen er ferdig og klar til bruk. Du verden så vakker den ble!

Lykke til med egne prosjekter. Ikke vær redd for å prøve. Det bor en «handyman» i oss alle!

IMG_3208.jpg

1 Kontroller først at beina havner på riktig sted, de kan være noe ulike. Plasser understellet slik at det passer med ovnsrør. Foto: Norske Hjem

IMG_3261.jpg

2 Stålbørst alle ovnsdelene rene for eventuell sot og løs rust før du starter. Spesielt de flatene som skal festes med ovnskitt. Foto: Norske Hjem

IMG_3231.jpg

3 Understellet plasseres på brannsikkert underlag (her dekket med avispapir, som senere fjernes). Pass på at det står i vater, det skal stå stabilt. Legg på rikelig med ovnskitt. Foto: Norske Hjem

IMG_5290_2.jpg

4 Monter ovnsplatene. Tett sprekker og legg kitt på alle flater der platene møtes. Det er viktig at alle skjøter tettes helt. Foto: Norske Hjem

IMG_3241.jpg

5 Monter ildfast stein innvendig i brennkammeret med spesielt egnet mørtel. Steinen beskytter platene og gjør at ovnen holder bedre på varmen. Foto: Norske Hjem

IMG_3249.jpg

6 Brennkammeret er ferdig murt med ildfast stein innvendig. Dersom brennkammeret er smalt som her, bruk da 25mm ildfast stein. Foto: Norske Hjem

IMG_3252.jpg

7 Du kan velge å legge sand i bunnen av brennkammeret slik man gjorde i gamle dager. Sanden fungerer som et ekstra isolerende lag som beskytter bunnplata. Foto: Norske Hjem

IMG_3256.jpg

8 Legg deretter ildfast stein i bunnen av brennkammeret. Jeg valgte å legge steinene i bunnen svakt skrånende ned mot ovnsluka. Foto: Norske Hjem

IMG_3259.jpg

9 Første etasje er ferdig satt sammen og sikres med en stropp, mens mørtel og kitt tørker. La gjerne stroppen være på til ovnen er ferdig montert. Foto: Norske Hjem

IMG_3233.jpg

10 Legg rikelig med ovnskitt før platene til andre etasje monteres. Foto: Norske Hjem

IMG_3270.jpg

11 Det er mange deles som skal holdes på plass samtidig. Man er helt avhengig av å være to personer til en slik jobb. Foto: Norske Hjem

IMG_3284.jpg

12 Vær nøyaktig slik at sammenføyningene blir fylt med ovnskitt. Dypp fingeren i vann og glatt ut i overgangene slik at det ser pent ut. Foto: Norske Hjem

IMG_3280.jpg

13 Ovnsrøret tilpasses og kappes til riktiglengde. Obs! Pass på å være nøyaktig med målene, kapp heller av litt om gangen, enn for mye, om du er i tvil. Foto: Norske Hjem

IMG_3350.jpg

14 Ovnsdelene stålbørstes. Arbeidet bør gjøres utendørs på grunn av støv. Dette er skånsomt og bør foretrekkes framfor sandblåsing. Foto: Norske Hjem

IMG_3365.jpg

15 Når ovnen skal svertes: Engangshansker (praktisk), ovnssverte – en tube var nok i dette tilfellet, skobørste, pensel og et glass til å tynne ut sverte i. Foto: Norske Hjem

IMG_3369.jpg

16 Ovnen poleres med en myk fille etter at ovnssverten er påført. Det er lurt å la sverten trekke inn og tørke opp før du polerer. Nå blir ovnen «som ny». Foto: Norske Hjem

Roykasse for og etter.jpg

17 Røyk-kassa før og etter stålbørsting, sverting og polering. Tenk at en «rusten haug» kan bli så fin med litt pleie! Foto: Norske Hjem

IMG_3531.jpg

18 Alle detaljer bør poleres over med skobørste tilslutt - det gjør at detaljene vil bli mer framtredende. Foto: Norske Hjem

Og resultatet?

IMG_3568.jpg

Denne ovnen er datert 1729 men sannsynligvis støpt i 1732 da man begynte å lage "overovn" (andre etasje) i støpjern, og kommer fra Fritzøe Jernverk som holdt til i Larvik, Vestfold. Denne modellen er regnet som den første etasjeovnen i Norge. Foto: Norske Hjem

Artikkelen har stått på trykk i magasinet Norske Hjem 1 - 2012

For mer informasjon om Norske Hjem - se deres hjemmeside!

Er det lov å innstallere en gammel ovn? Hva sier reglene?

Dette skriver Riksantikvaren: "Der eldre ildsted er nødvendig av hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk". Fortsatt bruk av verneverdig ildsted og nyinnstallering av stilriktig ildsted i verneverdig interiør er derfor tillatt. (TEK § 9-10, pkt. 2)

kilde:http://www.riksantikvaren.no/.../Energ.../Hva-sier-lovverket