BNL MD
Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Hvordan mure en bakerovn i tegl og leire

Restaurering av bakerovn, Søndeled Aust-Agder

En bakerovn er ikke bare en tradisjonsrik måte å bake brød på. Det er også et lite stykke murerhistorie. Denne bakerovnen var murt med tegl og leire. Se hvordan den ble demontert og murt opp igjen. 

Leirmuring er en teknikk som ikke så mange kan lenger. Kurset "Leirmuring og restaurering av bakerovn" kom i stand ved at rådgiver ved Bygningsvernsenteret i Aust-Agder, Terje Granås var på befaring i et bakstehus i Søndeled - og fikk øye på den:

- Den gamle bakerovnen var opprinnelig murt med leire og i forbindelse med at jeg var på en befaring på plassen, fikk jeg ideen om å arrangere kurs der. Dette ble bifalt av huseier, og sånn ble det.

Eystein Greibrokk fra Setesdal var kursinstruktør.

- Han er en av få som fortsatt behersker det å mure med leire, forteller Granås. - Huseieren er nyinnflyttet og engasjert, og det er flere restaureringsprosjekter på gang på eiendommen. Huset er godt bevart, og et såpass fint kulturminne, at støtte er gitt fra kommune, fylkeskommune og Kulturminnefondet!

Gutta På Trappa

 Godt erfarne karer på kurs. Fra b.h. Eystein Greibrokk, Haakon Aase, Olav Løite og Espen Sørubø Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Ikke hvem som helst på kurs!

På kurset var det 5 påmeldte men en dag før start måtte en lokal murer og lærlingen trekke seg pga et forpliktende samarbeid i næringa.

Ikke desto mindre var det med stor tilfredshet jeg arrangerte kurset med en deltager fra Agder samt Vestlandets kjente tørrmurer Haakon Aase og en ansatt fra NDR (Nidarosdomens restaureringsverksteder). Kurset hadde altså nasjonal interesse :-)

IMG_6734

Demontering av bakerovnen. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Her er ovnen delvis demontert, og hvelvet kommer til syne.

1 Den gamle bakerovnen. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
1 Den gamle bakerovnen. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Haakon Aase i gang med å demontere bakerovnen.

Dokumentasjon underveis. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Dokumentasjon underveis. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Formen på hvelvet dokumenteres før endevangene demonteres. Eystein Greibrok og Olav Løite i tar den oppgaven.

Mellomlagring på tunet. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Mellomlagring på tunet. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Når ovnen demonteres er det smart å legge ut steinene slik de var plassert.

IMG_6839 - Kopi

Olav løite i gang med vinkelsliper. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Olav Løite tilpasser stein til ovnskammeret.

IMG_6753

Kun det som er nødvendig tas ut. Resten får stå. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Selv om ovnskammeret skal byttes, er det ikke nødvendig å ta ned hele ovnskappen.

IMG_6768 - Kopi

Haakon Aase tester lokal leire. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Leire er et materiale som finnes i naturen. Lokal leire ble tidligere blant annet brukt som isolasjon i gulv og etasjeskiller. Men det er ikke for hvem som helst å finne den riktige kvaliteten leire som egner seg til muring. 

Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Dette er tungt arbeid og det er lov å la en blandemaskin hjelpe seg. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Leire og sand blandes i en blandemaskin. vann tilsettes med stor forsiktighet.

IMG_6795a

Teglsteinen fuktes før oppmuring. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Murstein legges i vann før bruk. dette for å unngå at de trekker vannet ut av leira. Hadde det blitt brukt tørre stein, kunne resultatet blitt tørkesprekker.  Massivtegl har stor massetetthet og er den teglen som er best til å magasinere varme. Hulltegl har noe bedre isolasjonsevne, men dårligere magasinevne. All konstruktiv stein må være av samme gode kvalitet. Brukes materialer med ulike egenskaper, kan ovnen sprekke.

Oppmuring. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Oppmuring. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Ovnskammeret begynner å ta form.

IMG_6802

Viktig å trampe sanda godt sammen. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Espen Sørubø komprimerer bunnen i ovnskammeret før bunnsteinene skal legges.

Fyller med sagflis. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Fyller med sagflis. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Olav Løite fyller i sagflis. Denne bygges opp og skal tjene som forskaling for hvelvet.

Formen justeres etter malen. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Formen justeres etter malen. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Eystein Greibrokk og Haakon Aase justerer sagflis som angir formen på hvelvet.

Dekkes med papp. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Dekkes med papp. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Før hvelvet mures opp, dekkes sagflisa med papp. da holder den formen under muringa.

Muring av hvelvet. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Muring av hvelvet. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Haakon Aase og Eystein Greibrokk murer hvelv i skift.

Røykkanaler. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Røykkanaler. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Røykkanaler plasseres med omhu av Eystein Greibrokk.

Overblikk. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder
Overblikk. Foto: Terje Granås, Bygningsvernsenteret i Aust-Agder

Eystein Greibrokk foretar kontroll av formen på hvelvet.

Illustrasjon Bakerovn

En bakerovn er en magasinovn, som er bygget av materialer som opptar og holder på varmen. Samtidig må ovnen ha et isolerende lag som begrenser varmetransporten. Illustrasjonen er hentet fra "Bakerovnen" av Else "Sprossa" Rønnevig

;
;