BNL MD
Fuktighet gir skader. Svertesopp og alger trives godt når pussen er fuktig. Foto: Weber

Svertesopp på pussede overflater

I områder med mye nedbør og høy luftfuktighet kan det lett oppstå alge- og muggsoppvekst i sluttpussens overflate. Algevekst oppstår lettest på lyse overflater og på skyggefulle fasader. Vintrene er blitt mildere, og det har ført til mer svertesopp på norske hus. Tall fra Meteorologisk institutt viser at temperaturene hittil i vinter har ligget 4,5 grader over normalen. Det gir gode vekstvilkår for alger og sopp også i vinterhalvåret.

Hva er Svertesopp?

Fargeskadesopp (Svertesopp/blåvedsopp/overflatesopp/malingssopp) er sopp som kan gi varig misfarging av bygningsmaterialer, men som ikke fører til råte. Svertesopp er en samlebetegnelse for en gruppe mikrosopp med mørkfargede hyfer som gir en misfarging av angrepet trevirke og malte overflater. Soppene finner næring på over­flaten av eller i malingsfilmen, i støv eller likende. Ettersom mur/puss og silikatmaling er uorganisk, er svertesoppveksten sterkt knyttet til fukt og mangelfull uttørking

Svertesopp (også kjent som jordslag) opptrer i tilfeller hvor det er kraftig fuktpåkjenning over lengre tid og hvor materialene ikke har mulighet til å tørke ut.

De vanligste råte- og muggsoppene i bygninger vokser ved temperaturer mellom 5 og 30°C og kan opptre både utvendig og innvendig. En fuktig høst etter dvask sommer, samt varmere og våtere vintre, gjør at svartsopp og grønske kommer fortere tilbake. En annen årsak er at maling og beis inneholder mindre gift nå enn før. Kondens på grunn av kuldebroer gir grobunn for sverte- og muggsopp på innvendige overflater. Svertesopp er uestetisk, men har som regel små konsekvenser for konstruksjonen. Regelmessig vask forebygger sopp- og råteskader.

Hvordan ser Svertesopp ut, og er den skadelig?

Svertesopp ser ut som små svarte prikker som sitter tett i tett på veggen, nesten som eksosskitt. Svertesopp kan forekomme på alle overflater som er utsatt for fukt og manglede opptørking. Sporene er naturlig forekommende i lufta.

Foruten å gi et skjemmende utseende, vil det i enkelte tilfeller kunne oppstå problemer ved store mengder av svertesopper. Soppene vil holde på fuktigheten, slik at opptørking av materialene forsinkes, noe som igjen kan føre til at bl.a. råtesopper (på tre) etableres.

Kilder: Byggforsk Byggdetaljblader og Mycoteam

Camilla Sandem Dhelie

Fasinasjon for stein, arkitektur og materialer gjør Camilla Sandem Dhelie til en entusiastisk kalk- og fasadeekspert innenfor temaet murte konstruksjoner. Bred erfaring med murte bygninger som spenner seg fra 1200-tallet til de som enda ikke er bygd, gir en unik referanse til materialbruk og teknikker. Hun skriver bla. artikler, holder foredrag og omtaler seg selv som Fru Fasade. Hun er en ivrig talsperson for at hvert bygg har sine behov, og at byggets egenskaper og bruk er utslagsgivende for materialbruken.  Hun innehar en Siv.ing fra NTNU innenfor faste mineralske råstoffer, en Bachelor i Ledelse, og er stadig under utdannelse.

;
;