BNL MD
#

Saltutslag

Saltutslag består av hvite, utstående krystaller på vegger av mur, betong eller naturstein. Ofte faller pussen av murveggene. I svært fuktige områder kan gulbrune, klissete avleiringer forekomme.

Hva er saltutslag?

Saltutslag på murvegger er vanlig å forveksle med soppangrep. Saltutslag skyldes transport av fuktighet fra utsiden av murvegger til innsiden. Ved denne fuktvandring skjer det en oppløsning av vannløselige salter i murmørtelen. Saltene transporteres med vannet til innsiden av veggen, der vannet fordamper og saltene utkrystalliseres i forskjellige former og farger.

Vanligvis er krystallene hvite og står ut som lange, tynne nåler, men andre farger og former forekommer. Legger man krystallene i vann, løses de opp. Store saltutslag på innsiden av en murvegg tyder på stor fukttransport fra utsiden og inn i bygningen. Ved lagring av gjenstander i rom med saltutslag langs veggene, er det fare for sopp- og råteangrep dersom det ikke er sørget for god ventilasjon i rommet, og at det er god avstand mellom gjenstandene og veggen.

 

Behandling

For å hindre utviklingen av saltutslag, er det som regel nødvendig å bedre fuktforholdene. Dette kan gjøres ved å endre dreneringen eller forsøksvis tørke ut veggen hvis oppfuktingen for eksempel har funnet sted på grunn av lekkasje

 

Første gang utgitt av Riksantikvaren, oktober 1991. Nytt opplag 2007.

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside

;
;