BNL MD
#

Gratis befaring i Oslos murgårder

Oslos murbebyggelse har en lang historie, nå skal den få gratis eksperthjelp. Midlene skal i første omgang komme eiere av murgårder i Oslo til gode.

 

 

 

  • Det har derfor blitt opprettet en konsulenttjeneste som skal hjelpe eiere i arbeidet med rehabiliteringen.
  • Alle som bor i en gammel murgård er kvalifisert til å motta denne tjenesten, uavhengig av bydel.

Viktig å ta vare på

Oslos murgårder er ikke bare kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Byen hadde ikke vært den samme dersom murgårdene hadde måttet vike for moderne bebyggelse. Derfor må vi ta vare på dem. Vi må bevare Oslos identitet som en «murby» og sørge for en bredere forståelse for betydningen av dette. Oslos murgårder er unik i europeisk sammenheng, både fordi det er så mange av dem og men også fordi de er relativt godt bevart.

Bygningsvernsenter i nær fremtid?

Fortidsminneforeningen, Byantikvaren i Oslo, Bygg og Bevar, et samlet fagfelt og flere private aktører har lenge ønsket seg et bygningsvernsenter i hovedstaden som har spisskompetanse på Oslos verneverdige murgårdsbebyggelse. I 2016 ble det i statsbudsjettet bevilget penger til et forprosjekt som skal danne grunnlaget for et fremtidig bygningsvernsenter i byen.

Ut året

Tilbudet gjelder ut året og skal vise hvordan et fremtidig bygningsvernsenter i Oslo kan komme til å jobbe for bevaring av murgårder. Vi ønsker altså å hjelpe eiere å velge riktige materialer og finne håndverkere, samt legge til rette for godt vedlikehold og skikkelig restaurering. Det er også ønskelig at Murbyen Oslo skal stimulere markedet, slik at kravet om riktige materialer og kvalifiserte håndverkere blir tydelig for bransjen.

Vi tilbyr:

  • Generell tilstandsvurdering av fasader og fellesarealer som portrom og trapperom.
  • Råd om material- og fargebruk.
  • Hjelp til å finne håndverkere og leverandører med riktig antikvarisk kompetanse.
  • Tips i forhold til mulige instanser å søke finansiell støtte.

I tillegg kan vi bidra med:

  • Antikvarisk/ teknisk konsulent- og rådgivningstjeneste under byggeprosessen.
  • Tilstandsanalyse: Mer inngående skadevurdering der omfanget av skader vurderes nærmere som direkte grunnlagsmateriale for prissetting av det kommende utbedringsarbeidet.
  • Fargeundersøkelser: Lagvise avdekkinger på bemalte overflater som gir grunnlag for rekonstruksjon av materialbruk, farger og dekor.

NB! Her er det ikke sikkert ordningen rekker å besøke alle som vil ha besøk! Hvis det blir stor pågang, forbeholdes retten til å beklage...

Er behovet og ønsket stort - er det i alle fall et sterkt hint om at det bør komme et varig tilbud på plass!

Ønsker du befaring? 

Kontakt post@murbyenoslo.no eller ring 928 80 113. 

;
;