#

Korsmo og Aaslands peis mures opp igjen

I årene 1929-1935 drev Sverre Aasland og Arne Korsmo et arkitektfirma sammen. Aasland og Korsmo tegnet i løpet av disse årene en rekke villaer i funksjonalistisk stil hvor lite ble overlatt til tilfeldighetene. Detaljer og interiørene fikk gjerne en utforming i gjennomført stil med husene.

Dessverre har mange av elementene på innsiden av husene blitt revet eller ombygget i løpet av årenes omskiftelige stilendringer. Heldigvis er det noen som ønsker å bringe historien til rett og det finnes fagfolk som kan. Vi fikk oversendt bilder fra oppbyggingen av en peis i nettopp et av husene til Aasland og Korsmo. Det var murmester Terje Berner som sammen med murersvenn Nils Kristian Høien Nielsen gjenskapte en fantastisk funkispeis. Vi lar Terje Berner føre ordet:

Den opprinnelige peisen var revet og erstattet med en 80-talls peis. Imidlertid hadde peisen avsatt spor i konstruksjonen blant annet gjennom bjelkene i himlingen. Driftige huseiere hadde dessuten funnet tegninger og skisser av det opprinnelige ildstedet.

Den første oppgaven vår ble å demontere peisen fra 80-tallet. Brukbare materialer ble gjenbrukt og en ny peis - etter tolkning av skisser og tegninger ble gjenskapt i nær dialog med byggherren.

Den "nye" peisen ble murt opp av såkalt "jobbestein". Det er en murerfaglig betegnelse på smale teglsteiner. Betegnelsen er antakelig gitt fordi det var mye jobb å bygge med denne typen materialer.

Dessverre finnes ikke lenger "jobbestein" i produksjon i det format den hadde fra 30-tallet inntil 60-tallet. Imidlertid finnes det en dansk produksjon av tegl som langt på vei minner om "jobbestein". Vi valgte å benytte oss av den.

Peisen ble murt og pusset i hydraulisk kalk, med gjenbruk av tegl og ny lett-klinker stein i mursteins-format. Avslutningsvis ble peisen hvittet i tradisjonell brukket kalkmelk.

Farget og herdet glass - etter byggherrens spesifikasjoner ble montert. Disse var tilpasset fargene som ble gjenskapt på vegger, i himling og på bjelker. Alt etter tegningene og skissene som var gjenfunnet. 

Lille Froeen Peis foer.jpg

Snart siste reis for peisen fra 80-tallet. Foto: Terje Berner

Tegning.jpg

Gamle skisser og tegninger dannet grunnlag for gjennombyggingen. Foto: Terje Berner

Oppmuring.jpg

Under arbeidets gang. Foto: Terje Berner

Oppmuring 2.jpg

Den røde "jobbesteinen" er på plass. Foto: Terje Berner

Tegl paa plass.jpg

Foto: Terje Berner

Peis ferdig.jpg

Foto: Terje Berner

naerbilde ferdig.jpg

Foto: Terje Berner

terje_bernershv2.jpg
Terje Berner

Murmester Terje Berner er en av norges fremste fagpersoner når det gjelder restaurering av murte og pussede fasader, herunder stukkatur, sgraffito, kalkmaling, kalkpuss, rabbitzpuss mm.

Han har deltatt på flere krevende prosjekter, og holdt flere kurs.

I 2013 ble bedriften T. Berner & Co AS tildelt Bygg og Bevar-prisen.

;
;