BNL MD
#

Murstein av tegl

Murstein av tegl er kunstig fremstilt av tørket eller brent leire. Teglmurstein er den mest vanlige, i hvert fall historisk, selv om en begrepet murstein også kan referere til naturstein og støpt stein (sementstein). Murstein av tegl inneholder i hovedsak sand og leire, samt noe jern og kalk. Høyt kalkinnholdet gir en lys eller gul teglstein. Høyt jerninnhold gir den klassiske røde fargen. I moderne produksjon kan man imidlertid tilsette fargestoff for å fremstille en rekke andre nyanser.

Formater

Murstein av tegl er oftest formet som rektangulære klosser hvor forholdet mellom bredde og lengde er 1:2, inkludert én fugebredde. Dette har en praktisk side, da steinene kan mures opp i regelmessige forband uten gjennomgående vertikale fuger. Murverket blir dermed mer solid.

Også dette har sin praktiske årsak – i det størrelsen gjør det enkelt for mureren å gripe steinen med en hånd. Formatet har av den grunn vært relativt lik i århundrer før den tid. Men det finnes variasjoner. Ved gjenbruk eller miks av ulike tegltyper må man være obs på at murstein kan ha ulik størrelse, og ta høyde for dette når man murer. Standardformatet for norsk teglstein har siden omkring 1840 vært 108mm x 228mm x 62mm. 

 

Typer

Murstein av tegl kan deles inn i to typer: Fasadetegl og murtegl. Fasadetegl er teglstein til bruk der det stilles spesielle krav til steinens utseende. Murtegl er i praksis en nedgradert utsortering av fasadeteglproduksjonen hvor steinen ikke tilfredsstiller kravene til utseende og målnøyaktighet. Sistnevnte brukes som regel i murverk som skal pusses, og kalles av og til for bakmurstein.

Hull gir lavere vekt og redusert energiforbruk. Ill: Claes Lampi
Hull gir lavere vekt og redusert energiforbruk. Ill: Claes Lampi

Både fasadetegl og murtegl kan leveres som hulltegl eller massivtegl. Teglstein med gjennomgående hull gir lavere vekt og redusert energiforbruk. Teglstein uten gjennomgående hull, massivtegl, brukes særlig i konstruksjoner hvor det stilles spesielle krav til brannmotstand og lydisolasjonsevne.

Både fasadetegl og murtegl kan leveres som hulltegl. Foto: Claes Lampi
Både fasadetegl og murtegl kan leveres som hulltegl. Foto: Claes Lampi
Teglverk.no

På nettsiden Teglverk.no deler Claes Lampi informasjon om bevaring og gjenbruk av teglprodukter og bidrar gjerne med råd i den forbindelse.

Lampi er utdannet statsviter, men har flere års erfaring med bygningsvern. Han har spesialisert seg innen historiske teglverksprodukter, og driver rådgivning om vern og gjenbruk av tegltak og teglmur.

Klikk her for å gå til teglverk.no

Eldre norske teglverk produserte i stor grad massive bakmurstein – håndbanket eller maskinpresset.

Massivtegl, brukes særlig i konstruksjoner hvor det stilles spesielle krav til brannmotstand og lydisolasjonsevne. Foto: Claes Lampi
Massivtegl, brukes særlig i konstruksjoner hvor det stilles spesielle krav til brannmotstand og lydisolasjonsevne. Foto: Claes Lampi

Vedlikehold og reparasjon

Det finnes i tillegg en rekke spesialformater, som radialstein, avrundede eller spisse hjørnestein, teglflis etc. 

Murstein av tegl er noe av det mest holdbare bygningsmaterialet vi har. Tenk bare på den kinesiske mur – bygget i tegl for over to tusen år siden. Men en teglkonstruksjon trenger likevel jevnlig vedlikehold, enten det er en vegg, brannmur eller pipe. Er muren i dårlig forfatning eller skadet bør man først og fremst finne årsaken til skaden. Skyldes skaden vannlekkasje eller bare naturlig slitasje? Førstnevnte kan man gjøre noe med. Andre årsaker kan være feil mørtelsammensetning, sterk uttørring av pussen eller feil overflatebehandling. Da kreves reparasjon.

 

Vedlikehold av fasadetegl

Det som over tid svekkes i en teglfasade er fugene. Disse må av og til skiftes. I praksis kan det gjøres på følgende måte:

 

  1. Fres ut ca. 20 mm med gammel fuge slik at ny fuge får godt feste
  2. Børst muren ren for støv og løs fuger. Bruk eventuelt murvask
  3. Spyl fugene med en vanlig hageslange. Dette gir bedre heft
  4. Bland mørtelen som anvist
  5. Bruk et brett og dytt inn ny mørtel med en murerskje for fuger. Bruk håndkraft og unngå luftbobler mellom ny og gammel mørtel
  6. Tett igjen de horisontale fugene først - deretter de vertikale
  7. Børst muren ren

 

Vedlikehold av murpuss

Gammel murpuss er verdt å ta vare på, enten ved å reparere eller om nødvendig kopiere.  Gammel murpuss har ofte større eller mindre forskjønnelser som gir rommet eller huset særpreg. F.eks. markerte hjørner rundt peismur etc. Det finnes nok av eksempler der pussdetaljer har gått tapt i ulike renovasjonsprosjekter. 

Gammel murpuss er verdt å ta vare på, enten ved å reparere eller om nødvendig kopiere. Foto: Claes Lampi
Gammel murpuss er verdt å ta vare på, enten ved å reparere eller om nødvendig kopiere. Foto: Claes Lampi

Har man først fjernet gammel puss er det nesten umulig for senere eiere å tilbakeføre originaldetaljene.

 

Gjenbruk

Gjenbruk av gammel murstein er både et estetisk og miljømessig godt tiltak. Murstein som tidligere har vært brukt, har patina og bidrar til å skape rå og rustikke fasader, gulv og vegger. Historien og sjarmen bevares - og miljøgevinsten er betydelig: 2000 gamle murstein sparer miljøet for ett tonn CO2. (Kilde: Rådgivningsvirksomheden Niras, Danmark).

I Norge er det dessverre ingen som ivaretar dette markedet, selv om man på enkelte gjenbruk kan finne gammel murstein.

Gjenbruk av gammel murstein er både et estetisk og miljømessig godt tiltak. Foto: Claes Lampi
Gjenbruk av gammel murstein er både et estetisk og miljømessig godt tiltak. Foto: Claes Lampi

Enkelte er kanskje bekymret for å gjenbruke hundre år gammel murstein i en ny konstruksjon, men det er helt uproblematisk. Gammel renset stein er like god som ny. Har man gammel murstein liggende, er de derfor vel verdt å ta vare på for senere bruk. Som nevnt, så er miljøgevinsten stor. Gammel murstein er selvfølgelig også svært aktuelt i rehabilitering og restaurering av eldre bygg. I Danmark finnes imidlertid et firma som renser, sorterer og selger gamle murstein. Se http://www.gamlemursten.dk/. Der ser man også at selv større nybygg kan nyte godt av gammel murstein.

Det mest utfordrende er ofte å rense steinen for gammel puss og murfuger. Mye kan bankes, børstes og skylles bort. Ofte er det godt nok. Steinen trenger ikke være helt ren, så lenge rester av puss sitter godt og steinen er støvfri. Maskinell rensing, som man kan finne i Danmark, har vi dessverre ikke her i landet. Når det er sagt, så behandles og mures gammel teglstein på samme måte som ny.

Les mer om tegl og teglverkenes historie på www.teglverk.no 

;
;