BNL MD
#

Male huset med tran

Helgeland museum og Norsk institutt for kulturminneforskning ved malerikonservator Tone Olstad i samarbeid med Vel Bevart! arrangerte nylig en tranmalingsworkshop på Vega. 

Samlingen som ble holdt 29.6- 1.7. 2016 åpnet med innledende foredrag om maling og om tranmaling.

Tretten entusiastiske deltakere brukte resten av tiden til ivrig diskusjon og oppmaling av prøver.

Test av forskjellige tranmalinger

En vegg på et naust fikk i tillegg påført tre forskjellige tranmalinger. Prøvene skal monteres ute og slitasjen på de forskjellige malingoppstrøkene skal vurderes etter ett år.

Det er flere kilder som omtaler bruk av tranmaling langs kysten. NIKUs fargeundersøkelse på Vegaøyan  i 2004-2006 som omfattet  cirka 100 bygninger bekreftet bruk av tranmaling.

I sluttrapporten etter undersøkelsene anbefaler NIKU at utvalgte bygninger vedlikeholdes med tranmaling.

Bøtte Med Tranmaling

De eldste skriftlige kildene vi har om bruk av tran i maling er en beskrivelse fra 1825 om prosjektering av Rauma bru. Tranmaling har imidlertid vært i bruk lenge. Tran kan blant annet ha vært i bruk som bindemiddel i malingen da bryggen i Bergen ble bygget opp igjen etter brannen i 1702. Foto: NIKU

Målet er å gjøre tranmaling mer tilgjengelig

Workshopen var et ledd i arbeidet med å gjøre tranmaling lettere tilgjengelig for den som vil male naustet sitt med maling basert på tran.

Blant deltakerne var en representant fra Jotun, fra Riksantikvaren, – samt Ole Hamnes, – tranmalingsprodusent fra Leka.

Vil du lese mer om tranmaling?

Se NIKU Oppdragsrapport 68/2009: Kystens Øysamfunn. Fargeundersøkelser på Vegaøyan. Undersøkelser og registrering av farger og materialbruk på bygninger innenfor verdenskulturminnet.

Utdrag fra hovedrapport

;
;