BNL MD
En skal tidlig krøkes.. Komposisjonsmaling er tradisjon som fortjener å gå i arv! Foto: Bente Øien Hauge

Komposisjonsmaling - billig og bra

Løsemiddelfri tradisjonsmaling til uthuset

Male huset for en billig penge? Og så slipper du å male igjen på minst 20 år. I Norge har kompmaling nesten gått i glemmeboken. I Sverige derimot lever tradisjonen med slamfärg i beste velgående.

Komposisjonsmaling har mange lokale navn; vassmaling, brun-rødt, slamfärg. Oppskriftene er like mange. Felles for all kompmaling er at den er fantastisk billig og enkel å koke selv. Den lukter ikke sterkt. Den er helt uten skadelige stoffer og er lett å påføre. Overflaten blir matt. Malingstypen er ikke egnet til høvlet virke og den sverter.

Billig alternativ

En kompmaling er i utgangspunktet et melklister kokt opp av rug eller hvetemel. Hveten egner seg bedre, men rugmelet var nok det mest brukte tidligere på grunn av pris og tilgjengelighet. Klisteret kokes i 30 min og tilsettes litt salt, jernvitrol (jernsulfat med krystallvann) og fargestoff. Ferdig slamfärg kan kjøpes via spesialforhandler i Norge. I Sverige er det flere leverandører. Prisen for ferdig maling er litt høyere, men er fortsatt et rimelig alternativ.

img_0706.jpg

Komposisjonsmaling eller slamfärg er en tradisjonell maling kokt på vann, rugmel og jernoksid-rødt. Billig og god. Foto: Bygg og Bevar

Koking av kompmaling er ikke vanskelig. Men den kan også kjøpes ferdig i spann. Om du maler ett eller to strøk synes ikke på veggen. Du kan godt male i regn for det er en fordel at veggen er litt fuktig. Man kan vel si den egner seg for norske forhold.

Den hjemmekokte kompmalingen er ferskvare og bør brukes innen kort tid. Den tykner når den kjøles. For å lette påføringen bør den få litt vann og varmes opp igjen før du maler. Overmaling og klattmaling på veggen vil ikke synes.

Egner seg til uhøvlet panel

Det beste underlaget for en kompmaling er tømmer eller uhøvlet kledning. Fet eller malmet furu og glatte flater egner seg ikke. Er huset skrapet rent for tidligere plast- eller oljemaling bør treverket få stå ubehandlet et års tid for å bryte ned overflaten før det males med komposisjonsmaling.

Holdbar

Hvor lenge malingen holder på veggen avhenger av hvor værutsatt den er. Mye vann og vind vil vaske malingen av over tid. Klattmaling vil være nødvendig på utsatte steder og vil ikke synes. En fullstendig oppmaling skulle ikke være nødvendig oftere enn hvert 20-30 år.

Farge på fingrene

En kompmaling vil aldri begynne å flasse. Den blir som et pulver på veggen som slites av med vind og vær. Lener man seg inntil veggen vil man få farge på klærne. For å hindre fargesmitte kan man male over med kokt linolje. Det er også en enkel måte å finne ut om veggen tidligere er malt med kompmaling. Hvis du tar på fargen vil den smitte av på fingrene.

Har huset vært malt før?

Mange gamle løer og uthus står i dag umalt. Det er lett å tro at de alltid sto slik.  Mange av dem har nok opprinnelig vært malt med kompmaling. Over tid har veggen blitt vasket ren for farge, men i de minst værutsatte krokene kan man finne svar. Ser man oppunder takutspringet kan det anes et rødskjær i tømmeret. En annen viktig kilde er gamle branntakster. De kan finnes på Riksarkivet. I disse ble det skrevet om bygningen var malt.

IMG_0816.JPG

Rester etter den gamle malingen kan tydelig sees under takutstikket der regnet ikke har vasket veggen i samme grad som på bygningen ellers. Mange grå uthus og låver har slett ikke stått umalt, men vært gilde og røde. Man kan også finne eksempler på gul, brun eller sort komposisjonsmaling. Foto: Christel Wigen Grøndahl

Å male med kompmaling

Forarbeidet er lett når veggen tidligere har vært malt med kompmaling. Underlaget børstes og spyles. Om det regner eller veggen er våt, gjør ingen ting. Den oppvarmede malingen skal påføres vætet underlag. Den er lett å stryke ut og drypper ikke mer enn annen maling. Den egner seg også til påføring med malingssprøyte. 

IMG_1023.JPG

Komposisjonsmaling flasser ikke, den vaskes av veggen. Men den holder godt og denne bua kan være malt for 30 år siden. Der veggen er utsatt for hardt regn og mye vær må det males oftere. 

Oppskrift

Vingelen, Hedmark 1881 - fra Gamle Trehus

30-40 liter vann

0,5 kg jernvitrol

1 liter salt

4 kg rugmel

8,5 kg rødfarge

"30 til 40 liter Vann koges i en Jerngryde og heri opløses 1/2 Kilogram Jernvitrol og 1 Liter alminnelig Kogsalt. Naar dette er opløst tilsettes under flittig Omrøring 4 Kilogram Rugmel i smaa Potioner saa det ikke klumper sig. Efter 1/2 Times kogning tilsettes 8 1/2 Kilogram Rødfarge ogsaa under stadig Omrøring. - Bør helst paastryges varmt, og gaar da bedre ind. Denne Maling er meget god og varer lengre end en enkel Overstrykning med Oliemaling."

;
;