BNL MD
For at vi skal kunne forholde oss til både gamle og nye fargevalg, må vi vite hvilke farger som det var mulig å oppnå med de tradisjonelle pigmenter blandet i linolje.

NCS for linoljemaling

Fargeviften Kulturkulør

Hvilke fargeskalaer kunne oppnås før, når man blandet tradisjonelle pigmenter i linolje? Kulturkulør er et nytt fargesystem utviklet av Riksantikvarieämbetet i Sverige i samarbeid med NCS Colour AB. Kulturkulør for linoljemaling viser historiske pigmenter i over 300 farger og er ment å være til nytte for profesjonelle så vel som til dem som ønsker å blande maling selv.

Som base for utendørsmaling har linolje vært brukt siden 1700-tallet. På 1800-tallet ble det stadig vanligere med linoljemalte fasader. Frem til midten av 1900-tallet dominerte denne malingstypen på bolighus, sammen med komposisjonsmaling som ble brukt på låver og uthus.

Pigmentene som ble brukt på den tiden, har preget utvendig fargesetting i århundrer. Selv i dag har kunnskapen om de tradisjonelle fargeskalaene en svært viktig plass i bebyggelsesutformingen. De mest brukte pigmentene ga opphav til en rekke typiske fargeskalaer, hvor lyshet, metning og nyanse varierte avhengig av pigmentets egenskaper. Det er disse fargene man i dag kan gjenkjenne på de historiske bygningene som har formet vår oppfatning av hvordan historiske bygninger skal se ut.

Mange fagfolk og andre interessenter trenger å vite hvilke farger som er mulig å oppnå med de ulike pigmentene.

Hvilke fargeskalaer var mulige?

For at vi skal kunne forholde oss til både gamle og nye fargevalg, må vi vite hvilke farger som det var mulig å oppnå med de tradisjonelle pigmenter blandet i linolje. De vanligste pigmentblandingene ga opphav til en rekke typiske fargeskalaer, som ble allestedsnærværende og som vi har lært å kjenne og sette pris på.

Utviklingen av fargeindustrien de siste tiårene har gitt oss nye malingsprodukter og nye pigmenter, som gradvis kommer til å erstatte de gamle. Kunnskap om tidligere tiders fargesettingstradisjoner blir glemt. For at vi skal kunne ta vare på våre bygninger kreves det at disse ferdighetene holdes oppdatert og blir presentert på en forståelig, tilgjengelig og brukervennlig måte.

Kulturkulør for linoljemaling kan brukes til flere forskjellige formål, ettersom den er basert på gamle oppskrifter og blandes etter NCS systemet.

Bruk den, for eksempel:

  • som en guide til historien om farge og tradisjonelle pigmenter,
  • til oppskrifter for fargeblanding,
  • nøkkelen mellom tradisjonelle oppskrifter og NCS-koder.

En del av vår historie

De tradisjonelle fargeskalaene er en referanse og en del av vår historie som presenterer en åpenbar kilde til kunnskap og inspirasjon til fargesetting av både gamle og nye hus. Hensikten med denne fargeviften er å vise et antall mulige farger som kan oppnås ved å blande en hvilken som helst av de tradisjonelle pigmenter i linolje.

Informasjon om Kulturkulør for linoljemaling

For mer informasjon, og hvis du ønsker å bestille ditt eksemplar av Kulturkulør, se "Fargevifte for Linoljemaling" på NCS sine nettsider

dscn0585.jpg (1)

Fargeviften viser de tradisjonelle fargene, organisert etter pigment.

Alle farger får en kode i NCS-systemet. NCS kan brukes for alle typer produkter og materialer, som maling, lær, tapeter, tekstiler og keramiske fliser. Med en fargemåler kan man finne koden på fargene du har på veggen.

Les mer om Natural Color System

;
;