BNL MD
Gipslister, Gipsmakeriet Alliero AS

Stukkatur, gipslister og dekor

Stukkatur brukes som et folkelig begrep på de fleste innvendige dekorasjonsarbeider utført i gips, men knyttes oftest til taklister i gips. Listene kan være trukket glatte eller som støpte elementer med mønster. Produksjonen av gipslister er et unikt kapittel i norsk byggetradisjon. Siden 1600-tallet har det vært en del av gipsmakerfaget. 

Hvorfor taklister av gips

Bruken av gipslister og rosetter har klassiske forbilder fra kulturene rundt Middelhavet for 3000 år siden. Gips var veldig populært i barokken og rokokkoens utsmykningsarbeider. Den industrielle revolusjonen førte til stor befolkningsvekst i byene i  Europa. Fyring med kull gjorde luftkvaliteten elendig, og sot trengte inn over alt. For å forsegle overgangen mellom vegg og tak i teglsteinsgårdene var gips et egnet og holdbart materiale. Listene fikk dekor etter klassiske forbilder, og vi finner igjen akantusblader, tann- og eggeborder i tillegg til kannelurer og volutter.
7344_23

Gipslist med bladgull. Horten militære samfunn. Restaurert av Alliero - Bratfoss. Foto: Alliero

Støpt på byggeplassen


Gips og stukk-produkter som ikke er fremstilt industrielt, har ofte spor etter redskaper eller tilverkeren. Ofte var produksjonen av gipslister basert på ferdigkjøpte former og støpt i kjelleren under oppsetting av bygget. Hvert rom i leiligheten hadde gjerne hvert sitt mønster på listverket. Dette valget blir repetert i hver etasje. Så lurer du på hva som har vært i taket ditt - ta en titt hos naboen under!
Forsiktiiiiiiiig.jpg

Forsiktiiiig!!! Rosetten tas ned. Så er det klart for å trekke strietak på nytt. Foto: Einar Nilsson

Gjenskaping og reparasjon

Faget som tilvirker gipslister og rosetter heter "gipsmaker". Fortsatt finnes det flere gipsmakerier som kan gjenskape ødelagte deler, og som produserer nye lister etter tradisjonell metode. 
Skader skal repareres med et materiale som er så likt det originale som mulig. Dette er viktig ikke bare på grunn av utseendet men også for å unngå skader som feks sprekker.
Malte lister og rosetter bør fotograferes og dokumenteres nøye før de fjernes om det er nødvendig å bytte dem ut. På den måten kan man gjenskape dekoren i taket.
Når taket tas ned i et bevaringsverdig interiør, regnes også det underliggende armeringsmaterialet som en del av det som skal tas vare på. Eller gjenskapes på en lik måte! Et feilaktig materialvalg kan gi ringvirkninger man ikke hadde forutsett. Et vanlig eksempel er bruk av ubehandlet smidd spiker som kan fremkalle korrosjonssprengning, spesielt i yttervegger. Benytter man et erstatningsmateriale bør det være av tekniske årsaker, og selvsagt til det bedre for bygningen.
Bak gipsplater finer man ofte gamle malingslag eller tapetlag. Man regner gipsplater som et reversibelt tiltak - det vil si at man legger platene utenpå den gamle veggen og dermed bevarer restene av bygningens historie for fremtiden.   
Gipsrosett malt i originale farger. Man gikk heller ikke av veien for litt gull på slutten av 1800-tallet. Hullet i midten er til lampekroken. Foto: Einar Nilsson, EinArt
Gipsrosett malt i originale farger. Man gikk heller ikke av veien for litt gull på slutten av 1800-tallet. Hullet i midten er til lampekroken. Foto: Einar Nilsson, EinArt

Takrosetter

Den store rosetten i taket kales ofte bløtekaken etter utseendet. Gips er et ikke-brennbart materiale. Rosettene skulle beskytte taket mot oppflamming fra den store parafinlampen eller lysekronen med levende lys i.
I dag er de fleste rosettene malt hvite. Men noen tør sette farge på dem igjen! 
Noen rosetter har en sluttet form, andre er ovale med rik dekor i taket rundt. Dette varierer i de ulike stilperiodene.  

Dekorasjonsglede!

Det lages fremdeles dekorerte tak i Norge. Ikke så ofte i private hjem kanskje. Bildet under er fra gjenskapingen av "Rokokkosalen" på Grand Hotel i Oslo som sto ferdig september 2016. Salen brant på 1950-tallet og ved oppussingen i 2016 ønsket de å gjenskape taket "litt mer rokokko", forteller gipsmaker Peter van der Ent. Motivet er akantusranker og et kamskjell. Akantusen er et motiv som har vært populært i 2000 år og overlevd ulike stilvariasjoner. Kamskjellet viser ikke til forrettene på menyen - det er et motiv som henspiller på Venus fødsel i romersk mytologi. I kristen symbolikk er muslingen brukt som symbol på pilegrimsreisen, spesielt til Santiago de Compostella (St. James).
(Artikkelen fortsetter under bildet) 
Rokokkosalen på Gand Hotel i Oslo. Gipsdekoren er laget av gipsmaker Peter van der Ent og takmaleriet er utført av malermester Axel Dahlgren og medarbeidere. Foto: Peter van der Ent
Rokokkosalen på Gand Hotel i Oslo. Gipsdekoren er laget av gipsmaker Peter van der Ent og takmaleriet er utført av malermester Axel Dahlgren og medarbeidere. Foto: Peter van der Ent

Nesten som marmor

Ulike dekoreringsteknikker med gips, lim og maling kunne skape et  materiale som så ut som marmor, stucco lustro. Men til en helt annen pris enn ekte sten selvfølgelig. I alle fall den gang ...
Noen murerfirma er fortsatt gode på å gjenskape bygningsdeler og overflater med disse teknikkene.
Den buede veggen i trappeløpet på historisk museum i Oslo er ikke bygget av edel sten, men laget av gips for å se ut som nettopp sten. Teknikken heter "Stucco lustro". Foto: Christel Eline Wigen Grøndahl
Den buede veggen i trappeløpet på historisk museum i Oslo er ikke bygget av edel sten, men laget av gips for å se ut som nettopp sten. Teknikken heter "Stucco lustro". Foto: Christel Eline Wigen Grøndahl

Hva er egentlig stukkatur?


Selv om man gjerne kaller taklister i gips stukkatur, er stukkatur egentlig som oftest utvendig bygningsdekorasjon, altså på fasaden av bygningen. Man benytter en kalkrik puss eller gips blandet med for eksempel knust marmor. Dekorelementene kan forsterkes/ armeres med hår eller metalltråd. Stukkatur benyttes også som marmoretterlikning til skulpturer. Teknikken var populær på 1500 - 1700-tallet.
Thorvaldsens Kristusfigur St.Petri kirke, Stavanger. Foto: CEWG
Thorvaldsens Kristusfigur St.Petri kirke, Stavanger. Foto: CEWG

Renhold og vedlikehold

Gips er et posøst materiale hvor det gjerne samler seg skitt og støv som setter seg godt fast. Gammel gips kan være sprø og den tåler ikke så godt vann. Så det kan være en utfordring å rengjøre gamle gipslister og rosetter!

Fuktighet gjør ofte motsatt av det man prøver på - fukt kan få skitten til å trenge inn i materialet. Derfor er støvsuger det beste hjelpemiddelet for å rengjøre gipslister og -rosetter.

Man kan også rengjøre gips med spesialprodukter som Gomma Pane ("gummibrød") eller Wishabsvamp. Et tips hvis det er mye skitt er å lage en rismelsgrøt av risstivelse og vann, pensle på og la stå til det tørker.  Når grøten tørker vil den krakelere, og så kan den børstes bort med en korthåret tykk pensel. man må ofte gjenta prosesse til man er fornøyd. Stivelsen i risen forsterker gipsoverflaten.

Hvis det har vært røkt i rommet, kan man ofte se flekker av nikotin som er trukket inn i gipsen. Slike flekker har en tendens til å "slå i gjennom" malingen, og kan være vanskelige å male over. Taket kan males med en blanding av Benarolje og Whitespirit. Eller man dekker over flekkene med kvistlakk. Taket grunnes med heftgrunn, og kan deretter males med limfarge eller akrylmaling for tak/interiør.

Hull og hakk repareres med en blanding av gips og vann.

Pass på!

Gips i pulverform, eller når man river - det STØVER! Benytt støvmaske. Gipsstøv er lett og kan skade luftveiene.

Hell ikke gips i vask/ avløp. Den stivner! Og det kan bli en kostbar tabbe...

Schellakk, kvistlakk, Whitespirit og terpentin er/eller inneholder løsemidler. Husk å lufte godt!

;
;