Skader og skadebegrensning

Å la være å reparere små skader kan bli skikkelig dyrt og omfattende