#

Årsrapport for Bygg og Bevar 2019

Her finner du Bygg og Bevars årsrapporten for 2019.

Bygg Og Bevar Emblem Blaa Kopi
Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

;
;