#

Bygg og Bevars strategi 2024 - 2028

Her finner du Bygg og Bevar sin strategi for 2024-2028.

Bygg Og Bevar Emblem Blaa Kopi
Bygg og Bevar

Hva er gode råd for gamle hus? Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.

;
;