Bymiljø og urbane kulturminner

Særegent for norden er de tette trehusbyene. De er populære turistmål og en viktig lokal ressurs. Flere av dem er  regulert til bevaring. 

;
;