#

Landsted i jugendstil

Solheim i Oppland fredet

Landstedet Solheim er et prakteksempel på jugendstilen fra tidlig på 1900-tallet. 

Eiendommen Solheim ligger sørvest for Lunner sentrum. Landstedet ble bygget av Anton A. Skøien. Han kom opprinnelig fra samme sted, men slo seg opp på forretninger i utlandet og bodde i lengre perioder i London. Da Anton A. Skøien skulle bygge sitt eget landsted på hjemgården, brakte han med seg internasjonale stilimpulser.

Mens hovedbygningen på Solheim forteller om inspirasjonen fra jugendstilen og engelske forbilder, forteller uthusene på eiendommen om den nasjonale norske stilen som også var populær i tiden, like etter unionsoppløsningen. Jugendstilen er satt inn i en norsk kontekst, og det engelske og norske danner et helhetlig miljø. Det er dette som gjør Solheim så unikt.

Den tradisjonelle engelske hagen er også omfattet av fredningen. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren
Den tradisjonelle engelske hagen er også omfattet av fredningen. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren

Rik byggherre

Bygningene på Solheim skiller seg ut fra den lokale byggeskikken på Hadeland. Tilsvarende villaer er gjerne oppført i byer og tettbygde strøk, ikke i et jordbrukslandskap slik som i Lunner. Hovedhuset i jugendstil er oppført i mur. Det er ruvende i størrelse, med markante trapper, tårn og en rekke spesielle detaljer.

Det var svært kostbart å oppføre bygninger i jugendstil, med stilartens avanserte dekor og mange arkitektoniske detaljer. Stilarten var gjerne forbeholdt samfunnets mest pengesterke byggherrer. Bygningene på Solheim er tegnet av Thorvald Astrup, som var blant de mest populære norske arkitektene de første tiårene av 1900-tallet.

Anton A. Skøien døde 20. april 1920 i London. Han er en myteomspunnet personlighet på Jevnaker, og han må ha skilt seg ut i samtida ved å reise utenlands, komme velholdt hjem og bygge disse uvanlige og prangende bygningene på Solheim. Anton var opptatt av hester, og stallen ble bygget aller først på det nye landstedet.

Bygningene er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, som var blant de mest benyttede arkitekter de første tiårene av 1900-tallet.  Her er stallen på eiendommen. Foto: Riksantikvaren
Bygningene er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup, som var blant de mest benyttede arkitekter de første tiårene av 1900-tallet. Her er stallen på eiendommen. Foto: Riksantikvaren

Fredningens omfang

Eiendommen består av hovedbygning, stall, stabbur og peisestue. Alle bygningene ble oppført mellom 1903 og 1914. Fredningen omfatter eksteriøret av bygningene, til tillegg til deler av interiøret. Den tradisjonelle engelske hagen er også del av fredningen. 

Solheim eies i dag av Lunner kommune og brukes av Lunner barneskole.

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside

;
;