#

Sjølingstad Uldvarefabrik

Mandal

De gamle maskinene er fortsatt i drift ved Sjølingstad Uldvarefabrik fra 1893. Nå er fabrikken, like ved Mandal i Vest-Agder, fredet av Riksantikvaren.

–Her er det produksjon av flotte ulltekstiler, og du får store opplevelser på kjøpet! Sjølingstad er et ypperlig eksempel på at bruk er det beste vern, sier Geiran, som overrakte de offisielle fredningsdokumentene til avdelingsleder Sylvi Sørensen og produksjonsansvarlig Paul Hasund ved fabrikken.

I tillegg sto hilsningstaler, omvisning, og musikalske innslag med lyder fra fabrikken på programmet ved dagens fredningsmarkering.

Utvalgt industrianlegg

Sjølingstad Uldvarefabrik er en del av bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner i Norge, der 15 utvalgte anlegg får tilskudd til istandsetting og vedlikehold

Skjoelingstad-1920x1479.jpg

Her kommer de ferdigvevde, vakre ullpleddene i lange remser, klare til kutting. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Disse anleggene representerer et nasjonalt tverrsnitt av kulturminner knyttet til den industrielle utviklingen i landet.

Sjølingstad Uldvarefabrik er valgt som en representant for ull- og tekstilvareindustrien fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet.

Tekstilindustrien hadde en framtredende plass i industrialiseringen av Norge fra 1850-tallet, sammen med mekanisk industri.

Sjoelingstad-veven.jpg

Sjølingstad Veven. Dresstoff veves på en av skaftevevstolene. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1893 og kom i drift året etter. Haugianeren August Hoven grunnla fabrikken, som produserte ullgarn, vevde ullprodukter og filt, og var hjørnesteinsbedriften i bygda.

Her vokste det frem et tettsted med boliger, skole og butikk. Da bedriften ble avviklet i 1984, var produksjonsutstyret så godt som intakt. I dag er Sjølingstad Uldvarefabrik innlemmet i Vest-Agder-museet og drives som museumsfabrikk. Anlegget har siden 1991 mottatt nærmere 59 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren.

sikringstavle sjølingstad

Fabrikken har et eget kraftverk som forsyner maskinene med strøm. Foto: Bygg og Bevar

Fredningen

Det fredete anlegget har to fabrikkbygninger med tilstøtende kontorbygg, kjelebygg, rørgate og garasje, samt to boliger og en bussgarasje. Fredningen innebærer at man må søke om tillatelse for å kunne gjøre endringer på anlegget.

Fastnøkler sjølingstad

En tavle med klassiske fastnøkler for reparasjoner av maskinene. Foto: Bygg og Bevar

smøreolje sjølingstad

Smørekanner - en uunnværlig del av vedlikeholdet og kampen mot friksjon mellom utallige bevegelige deler i de kompliserte maskinene. Foto: Bygg og Bevar

Første gang publisert hos Riksantikvaren 10. desember 2019

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside

;
;