#

De vant Bygg og Bevarprisen 2019

Bøylestad Moen as

Noen uker før jul i 2019, ble Frolandsbedriften Bøylestad Moen as utropt som vinnere av Bygg og Bevarprisen. På Litteraturhusets scene ble bedriften tildelt diplom, en sjekk på 50 000,- og ikke minst en plass i rekken blant tidligere vinnere av prisen! Nå har snart ett år passert siden utdelingen og vi har vekslet noen ord med bedriften!

Det var fra storsalen på Litteraturhuset i Oslo at vinnerne av Bygg og Bevarprisen 2019 ble utropt. Til stor applaus ble Bøylestad Moen as invitert på scenen for å motta prisen. Juryformannen Sjur Mehlum leste opp begrunnelsen.

"Årets vinner av Bygg og Bevarprisen har gjennom en årrekke utmerket seg ved å levere høy kvalitet på sine prosjekter. Bedriften har lang erfaring fra istandsetting av bygninger, fra husmannsplasser til kirker. Formidling og opplæring har vært viktig for bedriften, både av egne lærlinger og gjennom fagdager med elever fra videregående skole. Bøylestad Moen as tildeles Bygg og Bevarprisen på bakgrunn av arbeidene på Landvik kirke, Isefjær Mølle og Helleland 16 i Øvre Landvik"

Nå er det snart ett år siden utdelingen. Med 2020 snart som historie, virker det fjernt med en fullsatt sal, håndtrykk og gratulasjoner! Hvilket år har 2020 blitt for prisvinnerne? Ragnar Bøylestad som sammen med Asbjørn Moen driver bedriften forteller at aktiviteten og etterspørselen har vært god. – Vi opplever en veldig stor pågang. Vi blir overstrømmet av telefonen og forespørsler. Det fører til at vi ikke klarer hjelpe alle som trenger det, noe som er beklagelig. Vi har måttet prioritere kundene våre og betjene de så godt som det lar seg gjøre.

Boylestad Moen 2019

Asbjørn Moen og Ragnar Bøylestad mottar prisen fra juryen bestående av Jørgen Leegaard, Eli Grøttheim og formann Sjur Mehlum. Foto: Bygg og Bevar

For enkelte bedrifter og i enkelte bransjer har det siste året vært tøft. Men innenfor markedet til Bøylestad Moen as ser det ut til at etterspørselen fortsatt er stor. Mange har hatt tid til å legge planer for sine hus og ser ut til å bruke mer på oppussing og restaurering enn på reiser og ferier. Det ser også ut til å være en større endring på vei! Bygningsvern er ikke lenger sært!

Fra sært til etablert

Fra oppstarten i 2001 har Bøylestad Moen as utviklet seg til en allsidig bedrift med 20 ansatte og lærling, som kan løse de viktigste oppgavene ved en restaurering. De har tømrere, blikkenslagerverksted, vindusrestaurering og et snekkerverksted på Froland. Bedriften har stor kompetanse på antikvarisk restaurering, men de arbeider også på nybygg og tilbygg. De siste årene har imidlertid arbeidet på de gamle husene dominert. Ragnar Bøylestad regner med at dette nå utgjør 80 % av bedriftens aktivitet.

Isefjaer molle Boylestad Moen

Isefjær mølle og Isefjærbekken. Mølla har stått ved bekken siden 1862 og har fått forlenget levetiden ytterligere gjennom arbeidet fra Bøylestad Moen as. Foto: Bøylestad Moen as  

-Vi merker en større etterspørsel etter fagfolk som kan gamle hus. Før ble vi sett på som noen som jobbet med litt sære ting som kun museene etterspurte. Nå er kundegruppen mye større og mange flere ser verdien i å ta vare på den gamle byggetradisjonen som vi har over det ganske land sier Ragnar Bøylestad.  

En viktig bidragsyter til at flere og flere ønsker å sette i stand eldre bygninger er Kulturminnefondet, som gir tilskudd til ulike prosjekter. Et godt samarbeid med Riksantikvaren og kulturminneetaten i fylkeskommunen bidrar også til å holde flinke fagfolk i arbeid. Sammen bidrar alle til god bevaring.

-Å jobbe konstruktivt og godt med offentlige myndigheter er avgjørende. - Viktigheten av å kommunisere godt, det å dra lasset i samme retning. Ha respekten for hverandre. Spille på lag med hverandre og stadig være på jakt etter gode løsninger gjør at kulturskattene våre får en best mulig oppfølging understreker Ragnar Bøylestad.

BM feirer pris

Slik feirer en velfortjent prisvinner! Bøylestad Moen gjengen med sjekk, diplom og egen kake!! Foto: Bøylestad Moen.

I kjølvannet av Bygg og Bevarprisen

Bygg og Bevarprisen ble etablert for å hedre bedrifter som gjør en ekstraordinær innsats for gamle hus. Felles for vinnerne er også at de har vært opptatt av å dele sin kunnskap, både med lærlinger, kursdeltakerne og huseiere. Asbjørn og Ragnar opplevde prisen som en anerkjennelse for jobben de gjør. - Vi har bygget stein på stein i snart 30 år og klart å bygge et team, et lag sammen. Alle på laget bidrar med sin kompetanse. Sammen har vi skapt en bedrift som har stor pågang. Etter Bygg og Bevar prisen merker vi en enda større pågang en noen gang. Vi opplever at kunder fra et mye større område en Agder ringer og vil ha oss i jobb.

For prispengene planlegges det en tur for alle ansatte med faglig og sosialt innhold. Turen er under planlegging, men dessverre har smittesituasjon gjort at det ikke har vært mulig med tur i år. Vi regner med at det blir en flott tur for de ansatte i Bøylestad Moen AS neste år!

;
;