#

Kirkekunst i verdensklasse

I flere norske kirker finnes middelalderkunst som er helt unik, også i verdenssammenheng. Mange kirker fra middelalderen har gått tapt, men mye av kunsten ble flyttet videre til en ny kirke. Dette viser at kunsten har hatt en betydning for menigheten, også etter reformasjonen.

 

En religiøs utkant

Mye av den norske kirkekunsten ble importert fra Europa i middelalderen, fra verksteder i Nord-Tyskland og Nederland. Det var kunst av høy kvalitet som ble bestilt. Mye ble også produsert i Norge, og det hjemlige norske håndverket var på høyt nivå.

Hvorfor kirkekunsten i Norge overlevde reformasjonen i 1537, vet vi ikke sikkert. En forklaring kan være økonomi, en annen geografi. Norge lå i en utkant av Europa, og mange av kirkene lå på steder som ikke lenger var sentrale gjennomfartsårer. I Norge var dessuten reformasjonen i utgangspunktet ikke et lokalt ønske, men kom gjennom det sentrale danskestyret. Det kan også ha vært noe av grunnen til at det ikke ble noen storstilt ødeleggelse av katolsk kunst hos oss.

Sjelden samling alterfrontaler

Et alterfrontal er et et panelmaleri foran alteret, dekorert med ulike bibelske eller historiske hendelser. Bare et fåtall av frontalene befinner seg foran alteret i dag, de fleste har fått en annen plassering i kirka eller flyttet til et museum. Hele 31 alterfrontaler fra middelalderen, også kalt antemensaler, er bevart i Norge. Dette er en samling kunstverk som vi er alene om å ha i Nord-Europa.

Scrollbilde: Olavsfrontalet i Nidarosdomen, er et av de bevarte alterfrontalene. Foto: Birger Lindstad

Logo RA-gull kopi.jpg
Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og Miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Klikk her for å gå til Riksantikvarens hjemmeside

Alterskap fra Nederland

Et alterskap er gjerne utsmykket med forgylte skulpturer eller bemalt med religiøse motiver. Alterskapene har dører som kan lukkes slik at skulpturene kan skjules eller vises, alt etter liturgiske krav. Skapene ble importert fra Nord-Europa, og flere av disse står fortsatt i norske kirker.

Fra senmiddelalderen har vi flere skatter. I Trondenes kirke finner vi ikke bare ett, men tre alterskap som alle er laget i Lübeck. Ringsaker kirke har et fantastisk alterskap med 127 forgylte figurer, laget i Antwerpen.

Arve kjersheim Riksantikvaren.jpg

Alterskap fra Leka. I 1515 skulle den 14 år gamle prinsesse Isabella seile fra Nederland til Danmark, for å starte sitt liv med sin nye ektemann, kong Christian II av Danmark/Norge. På overfarten ble reisefølget overrasket av en fryktelig storm. Redd for sitt liv ba Isabella til Gud; dersom hun overlevde ferden skulle hun skjenke kirken i sitt nye fedreland en gave. Prinsessen overlevde ferden og ga Lekaskapene i gave til kirken i Danmark/Norge. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Blant våre kirkeskatter fra middelalderen finner vi fem alterskap, som sammen går under betegnelsen Lekagruppen. Disse står i kirker i Røst, Grip, Leka, Hadsel og Ørsta og kommer trolig fra samme område, noen kanskje fra samme verksted i Utrecht i Nederland. I dag finnes nesten ingen alterskap fra Utrecht igjen noe sted i verden, og ingen i en så god tilstand som de norske skapene.

Skulpturer

Madonnafigurer og andre helgenskulpturer er det også mange fine eksempler på rundt omkring i Norge. Holdhus gamle kirke i Hordaland er eid av Fortidsminneforeningen. Her finner vi den fantastiske Holdhus-madonnaen fra 1400-tallet.

Holdhus-Birger-Lindstad.jpg

Holdhus-madonnaen er en malt skulptur laget av kalkholdig sandstein som ikke finnes i Norge, og kommer trolig fra Tyskland, Frankrike eller Nederland. Foto: Birger Lindstad

Alterskap-Trondenes_foto_Birger-Lindstad.jpg

Trondenes Kirke. Midtre alterskap. Innside etter behandling 2007-2009. Foto: Birger Lindstad

Første gang publisert hos Riksantikvaren: 14. januar 2020

Konservering av antikvarisk kunst og inventar er en nasjonal oppgave som følges opp av Riksantikvaren.

Hvert år velges det ut et titalls kirker hvor kirkekunst blir tilstandsvurdert. På denne måten får Riksantikvaren oversikt over hvordan det står til med disse viktige kulturminnene.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har Riksantikvaren vurdert tilstanden på nærmere 2500 gjenstander i norske kirker.

;
;