#

Kan pakkhuset reddes?

Istandsetting av bindingsverkshus

For de aller fleste så det gamle pakkhuset ut som et rivningsobjekt. Men for eierne av Villa Wessel så de noe helt annet. Pakkhuset skulle reddes, men hvordan? 

Bakgrunn

Bygningen ble oppført ca 1898, opprinnelig som pakkbod (varelager) til et landhandleri. Bygget er sånn sett viktig, som en del av hovedhusets kulturminneverdi.

Branntaksten fra 1900 forteller at bygningen var 19.3 meter lang og 6 meter bred, mens neste branntakst fra 1905 viser at bygningen var blitt forlenget og totallengden var da 26.3 meter.

En gang på 60-tallet ble deler av bygget tatt ned og hogget opp til ved, og etter sigende begynte bygget da umiddelbart å sige. I tillegg var det manglende vedlikehold. Sommeren 2020 ble det derfor nødvendig å ta noen grep, dersom det som var igjen av den tidligere pakkboden skulle reddes.

Bygget var Sefrak-registrert, men hadde ingen formell vernestatus.

Planlegging og søknad om tilskudd

Først og fremst var det avgjørende å finne riktig håndverker, en med erfaring fra tilsvarende arbeid. Valget falt på et lokalt tradisjonshåndverkerfirma, Sømåen Tradisjonshandverk, som har lang erfaring med bygningsvern lokalt, og som vi har samarbeidet med flere ganger tidligere.

De kom på befaring og sendte oss så en oversiktlig tilstandsrapport med tiltaksplan, som inkluderte estimert tid og kostnad.

Med dette kunne vi søke om støtte til arbeidet (noe som må gjøres før arbeidet påbegynnes). Vi utarbeidet et forslag til budsjett og finansieringsplan og sendte søknad om støtte til  Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen DNB med støtteordningen ‘Kulturminner for alle’ og Stiftelsen Norsk Kulturarv med støtteordningen ‘Ta et tak’.

Villa Wessel Dagens Tilstand Pakkhus Vinter 2020

Mange lurte nok på om dette pakkhuset kunne reddes. 

Tilstand

Huset er oppført i reisverk, kledd med original panel fra byggeår. To av sidene har tømmermannspanel, og to sider er kledd med bakhon. Kledningen hadde spor etter komposisjonsmaling.

Taket var tekket med stikker fra byggeår, og over dette lå det tjæreplater av eldre dato. Taket var tydelig råteskadet med større hull flere steder, med råte i undertak og takkontruksjon som resultat. Bygget hadde forøvrig også råte i bunnsviller (deler var forvitret til jord).

Da en del av bygget ble fjernet på 60-tallet resulterte dette i at bygget lente seg mot en side, da  konstruksjonen som sto igjen manglet støtte her, grunnet manglende kryssband i veggene. På grunn av bevegelsen sto panelen, og en dør, delvis nede i jorden.

I nyere tid (ca 1980) har det blitt plassert en utedo inntil bygningen (ikke festet) på sydsiden. Denne kunne enkelt tas ned og fjernes.

Tiltak, steg for steg

Arbeidet kan deles inn i følgende deler;

- sikring

- reparasjon og forsterkning av bærende konstruksjon 

- legge kledning for å stabilisere

- skifte og reparere gradsperrer og hanebjelker

- legge tak

- legge gulv

- reparere dørene

- male med komposisjonsmaling

1. Sikring av bygget

stabilisering

Første tiltak var sikring. Jord og vegetasjon ble fjernet rundt og under bygget. Dette tiltaket innebar kun egeninnsats og var således ingen utgift. I tillegg så satte vi opp et system med tau og kasteblokker for å rette opp, og holde bygget oppreist slik at det var stabilt da vi skulle sette igang med opprettingen. Det ble også brukt hydrauliske jekker, koie-jekker og vaierjekk for å løfte, dytte og dra bygget på plass.

2. Reparere og forsterke bærende konstruksjon

Det var svært lite igjen av den bærende konstruksjonen, faktisk bare 1.5 meter var intakt av bunnsvillen på bygget som måler 6x6.5m.

I all hjørner med unntak av ett, så måtte stolpene skjøtes og repareres. Tre hjørnebjelker og to bjelker på midten av bygget ble spunset, i tillegg måtte dørstolper også spunses. Alt av bunnsviller ble skiftet ut. Fem av syv kryssband ble byttet ut da de eksisterende var råtnet eller manglet.

3. Legge kledning for å stabilisere

En god del av kledningen var ødelagt i bunn. En løsning ble da å flytte panel rundt, fra mønesiden der de ikke lenger var lange nok, til langsidene. Der vi så manglet panel ble dette lagt nytt, med tilsvarende kvalitet. Da hele bygget var kledd opplevde de det som langt mer stabilt.

4. Skifte og reparere gradsperrer og hanebjelker

Da vi tok av bølgepappen og de gamle stikkene fant vi raskt ut at det var mer råte og skade enn først antatt. Totalt skiftet vi fem sperrer, en hanebjelke, og en hanebjelke ble spunset i den ene enden. 

kryssbaand villa wessel

Totalt måtte syv av ni kryssbånd byttes på grunn av råte. Denne ble satt inn som ekstra og var ikke der opprinnelig. 

5. Legge tak

stikketak villa wessel

Etter at det gamle taket var fjernet, bjelkene reparert eller byttet ut så la vi ny åpen taktro slik det var originalt. Nytt trelags stikketak ble lagt rett oppå den nye taktroa.

6. Legge gulv

Bianca Wessel

Det var svært lite igjen av det originale gulvet, så alt av gulv måtte legges på nytt. Gulv ble laget på mål fra det gamle gulvet og levert av Risbakken sag i Engerdal.

7. Repare dører

Pakkhus Villa Wessel

Dørene til det gamle vognskjulet ble satt tilbake uten nevneverdig restaurering etter at hengsler var satt tilbake på plass. Døren til vedskjulet var i svært dårlig stand og vi kunne dessverre kun bevare en liten del av den originale, men den er nå ferdig restaurert og på plass der den en gang var.

8. Male

Originalpanelet hadde tydelige spor av komposisjonsmaling. Vi brukte en oppskrift fra Vingelen i Hedmark, nedtegnet i 1881, med vann, rugmel, pigment, jernvitrol og salt. Denne var enkel å koke opp og påføre.

Verdt å nevne er at komposisjonsmaling kun kan påføres ubehandlet treverk, eller treverk som tidligere er malt med samme type maling. 

Det som kunne bevares ble bevart. Der ødelagt virke måtte skiftes ut ble dette erstattet av tilsvarende kvalitet, fra lokale sagbruk levert av Sømåen Tradisjonshandverk og Risbakken sag.

Villa Wessel

I 2017 tok familien Wessel over et gammelt landhandleri anno 1898 i Jordet i Trysil. Da hadde den store sveitservillaen stått tom i flere tiår. Nå settes huset i stand igjen etter antikvariske prinsipper. Følg Bianca, Børre, Beatrice og Amélie og hus-prosjektet deres "Fra forfall til fordums prakt' på www.villawessel.com

koke maling villa wessel
kompmaling villa wessel

Fremtidig bruk

Pakkboden hadde ikke mer enn fått tak før den var i bruk for å lagre materialer. Så fort gulvet var på plass og dørene hengslet på, så ble bygget tatt i bruk som uthus, som lager for hageredskap, hagemøbler og ved. Det eksisterende bygget skal også få bli et lite snekkerverksted.

På sikt er ønske å tilbakeføre den delen av bygget som ble fjernet, for å kunne videreføre tradisjonen med kombinert bolig og næring. En bedrift er kanskje digital i moderne tid, men varelageret kan gjerne være en pakkbod anno 1898.

Villa Wessel Historiske Bilder Sett Fra Vest Ca 1910

Pakkhuset slik det stod i gamledager. 

Tun med pakkhus villa wessel

Slik så tunet ut etter at pakkhuset ble reddet. 

;
;