#

- Vi skal føre dette bygget inn i framtiden og fylle det med aktivitet

18. september gikk det offisielle startskuddet for Jorderik-prosjektet: Fortidsminneforeningen har overtatt dette kunstnerhjemmet på Lillehammer for å sette det i stand og finne ny bruk.

Rundt 60 interesserte fant veien til Erik Bues veg 17 denne dagen (og enda 150 møtte opp lørdag 21. september da Oppland avdeling inviterte til åpen dag!). Mange bor i nabolaget, her var folk fra kommunen, det vanket blomster og gode ord. Jorderik har vært en sak i offentligheten lenge, og mange lurer på hva som skal skje med eiendommen.

– Vi skal føre dette bygget inn i framtiden og fylle det med aktivitet, men det er ikke sikkert vi skal eie dette bygget så veldig lenge, sa generalsekretær Ola H. Fjeldheim. – Foreningens ambisjon nå er å få dette bygget satt stand, til glede for flest mulig, men vi er ikke de rette til å drive for eksempel et lokalt kulturhus. Derfor har vi tidligere i dag hatt et møte med flere kulturaktører på Lillehammer, det vil i stor grad være opp til de lokale kreftene å lykkes med å skape en møteplass i dette bygget.

besokende jorderik

Interessen for hva som skal skje med denne kulturhistoriske eiendommen er stor: Rundt 60 personer fant veien til Jorderik denne dagen

Dette huset tilhører byen Lillehammer

Sammen med Kåre Hosar, leder for Oppland avdeling, sto Fjeldheim for selve avdukingen av skiltet som forteller om kunstnerhjemmet Jorderik og foreningens nye prosjekt. Til stede var også de tidligere eierne, Margit Juve Biørn og Sigmund Jakobsen:

– Vi vil gjerne gi uttrykk for takknemlighet i dag, vi tror Fortidsminneforeningen er den absolutt beste garantist for at dette huset blir tatt vare på. Dette huset er ikke en privat bolig, huset tilhører byen, det tilhører kulturhistorien på Lillehammer og vårt ønske er at mange mennesker skal få bruke huset.

jorderik lillehammer

Margit Juve Biørn og Sigmund Jakobsen har samlet seg en stor kunnskap om eiendommen gjennom de siste 25 år

Selv måtte de etter hvert innse at istandsettingen av denne kulturhistoriske eiendommen de har eid i 25 år ble for mye for dem å klare. Fjeldheim kunne på sin side love at huset nå skal settes skikkelig i stand. Arbeidet vil for alvor starte våren 2020, men allerede nå går foreningen i gang med å sikre huset og skaffe håndverkere. Prosjektet vil bli styrt fra foreningens hovedkontor i Oslo, men i tett samarbeid med avdelingen lokalt.

Fortidsminneforeningens pilotprosjekt

– For oss er dette en pilot, en ny måte å jobbe med kulturminnevern på. I mange land er det private næringsliv veldig aktivt innen kulturminnevernet, men det er ikke så vanlig i Norge. Vi har en ambisjon om å få til nettopp et slikt samarbeid i dette prosjektet. Vi har grunnfinansieringen på plass, men vi er helt avhengige av å få inn flere til å hjelpe oss. Vi jobber inn mot litt større sponsorer, men er veldig takknemlig om andre vil bidra med litt mindre summer. Derfor har vi åpnet en egen VIPPS-konto for Jorderik, legger Fjeldheim til.

jorderik ola fjeldheim

Ola H. Fjeldheim og Kåre Hosar avduker skiltet som forteller om kunstnerhjemmet Jorderik og Fortidsminneforeningens prosjekt

Etter innvielsen var det anledning for alle som ønsket å ta en titt innendørs, i det som i dag fortoner seg som en byggeplass. Selve formidlingen av restaureringsprosjektene og ulike teknikker innen tradisjonshåndverk vil være en viktig del av Jorderik-prosjektet.

Jorderik forfall

Jorderik har forfalt i en årrekke, men nå skal kunstnerhjemmet restaureres - takket være Fortidsminneforeningen

;
;