Regler og forskrifter

Finn ut hvilke regler som gjelder for ulike tiltak på huset

Klikk på ikonene og les deg opp på regelverket

#

Plan- og bygningsloven har en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider med videre. 

Dersom du skal bygge bolig så regulerer plan- og bygningsloven hvordan du skal prosjektere og utføre dem. I utgangspunktet gjelder plan- og bygningslovgivningen også for tiltak/endringsarbeider på eksisterende boliger.

Les mer om dokumentasjonskrav, unntak og dispensasjoner