#

Hva finnes i kjeller og fyrrom?

Før du river - før du hiver

I kjelleren kan det finnes mange skadelige materialer - som gikk ut av bruk for lenge siden. Det er viktig at man kjenner til hva som kan være farlig og hva man skal passe på før man begynner å rive i kjelleren sin.

Man kan forvente å finne himlingsplater som inneholder asbest i en gammel kjeller, spesielt hvis det har stått en oljefyr der. Disse takplatene er gjerne grå, hvite, lys blå eller lys grønne. Er du usikker på hva himlingen er laget av - få et firma til å sjekke. 

Her finner du gjerne asbest i kjelleren:

  • Eternittplater (asbest) i taket i fyrrom, vaskerom og boder.
  • Asbestholdig isolasjon på oljekjel (fra før 1980)
  • Asbestholdig isolasjon på rør, særlig rør i radiatoranlegg.
  • Luftesjakter og ventilasjonskanaler

Asbest er først skadelig når det demonteres. Derfor er det viktig at man ikke gjør dette selv uten å vite hva man holder på med. 

Viktig å bruke fullt verneutstyr, dress, briller og maske, under demontering. Fibrene kan lett sette seg i håret og på klærne, for etterpå å bli pustet inn.

Asbest skal pakkes i to lag bygningsplast og leveres som spesialavfall.

Les mer: Alt du må vite om asbest i huset ditt!

Les mer om Asbest hos sortere.no

Dette sier Arbeidstilsynet om håndtering av Asbest

Eternitt (asbest) i himling i kjeller. I mange kjellere, og spesielt der det har stått en oljefyr, er det eternitt i taket. Disse platene er satt opp fordi de er gode brannskiller. De er ikke farlige å la stå - men hvis du maler dem så må fremtidige eiere informeres om at de finnes der! De er nemlig farlige når man begynner å rive dem ned. Eternitt (asbest) er et materiale som består av mange skarpe, tynne fibre. Disse er svært kreftfremkallende og farlig å håndtere og puste inn. Demontering av slike tak bør derfor utføres av bedrift med kurs og riktig sikkerhetsutstyr. Foto: Steinar Amlo, Norconsult AS

Cellegummiisolasjon. På rør finner man ofte isolasjon som inneholder bromerte flammehemmere. Spesielt hvis de er fra før 2004. De mest kjente merkene er "Armaflex" og "Glavaflex". Dette skal sorteres som farlig avfall. 

 

Foto: Steinar Amlo, Norconsult AS

I kjellere kan man finne flere installasjoner som inneholder miljøgifter - og som skal leveres som spesialavfall

  • Termostat med kvikksølv
  • Termometer med kvikksølv
  • Kjøle-elementer
  • Elektrisk utstyr

Det finnes mange miljøgifter i elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

For eksempel inneholder kjøleskap og frysere klimagasser. Kvikksølv finnes i blant annet sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere.

Termometer med kvikksølv

Mange gamle fyrrom, badstuer og matkjellere har kvikksølvtermometre montert på veggen. Et kvikksølvtermometer har en sølvfarget søyle. Slike termometre skal leveres som farlig avfall.

 

Når du leverer EE-avfallet ditt til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slippes ut. I tillegg reduserer vi utslipp av CO2 og energibruk når plast og metall gjenvinnes.

Kjøleagregat i matkjeller. Tekniske installasjoner som inneholder kjøleveske skal håndteres som farlig avfall.

Varmepumper inneholder HFK-gasser og må demonteres av godkjente fagfolk. Det er gratis å levere den til deponi, men man må betale for demonteringen.  Søk i sortere.no under på "varmepumpe", så finner du link til fagfolk.

Mistenker du at noe kan inneholde asbest? Les mer her: Alt du må vite om asbest i huset ditt 

Skal du kaste noe? Sjekk hvordan her:

NHP

NHP-nettverket består av de største organisasjonene i byggenæringen og avfallsbransjen. NHP utformer og gjennomfører Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

Les mer på byggemiljø.no