#

Hva finnes i Isolasjon?

Før du river - før du hiver

Isolasjonsmaterialer finner man som plater, mineralull i vegg og tak, rundt rør - og mange andre steder. Noen typer isolasjon er harmløs, mens noen kan være ekstremt helseskadelig. Sjekk ut!

Isolasjon som du finner i vegger, tak og gulv kan være fulle av miljøgifter, og derfor være farlige å rive. Sjekk derfor hvis du har mistanke om det kan være asbest i isolasjonen. Søk etter bedrifter som kan gi deg en analyse ved å google "asbesttest". Asbestholdig isolasjon finnes først og fremst som isolasjon på rør i radiatoranlegg, men kan også finnes andre steder. 

Les mer : Alt du må vite om asbest i huset ditt 

Slike plater inneholde gjerne fluorholdige, giftige gasser. Disse gassene forsterker drivhuseffekten og er svært helseskadelig å brenne. De må derfor leveres som farlig avfall.

Her finner du ulike typer skumplastisolasjon:

  • Inne i isolerte garasjeporter (som er eldre enn fra 2002)
  • Isopor eller XPS-isolasjonsplater (fra før 2002) 
  • "Sandwichpaneler" og prefabrikerte yttervegger til lagerhaller (fra før 2003)
  • Prefabrikerte kjøleromsvegger (fra før 2003)
  • LECA isoblokk (produsert 1981 - 1985)

Viktig! Isolasjon av skumplast skal leveres mest mulig hel. Ikke demontér bygningsdeler! Hvis du forsøker å ta av stål, plast eller metallpannene som omgis isolasjonen frigjøres gasser - og jobben er bortkastet. 

Isolasjon av grunnmur med XPS-plater. Foto: Steinar Amlo, Norconsult AS

Ytterdører 

Ytterdører kan være isolert med en kjerne av polyuretanskum. Isolasjonen ser ut som et gult byggskum, og hvis døren er fra før 2002 inneholder dette skummet flurholdige gasser. IKKE begynn å dele opp døren - den skal leveres mest mulig hel. 

Glassvattisolasjon er laget av resirkulert glass og steinull er laget av smeltet stein. 

Isolasjon sorteres og kastes i egen kontainer på avfallsstasjonen. Regnes ikke som farlig avfall.

Når gammel isolasjon kastes, er det lurt å beskytte seg slik at man ikke puster inn fibre. Bruk munnbind! Det kan også være mugg og soppsporer i gammel isolasjon. Unngå å riste eller kaste isolasjonen, men pakk den heller ned i plastsekker.

 

I gamle hus er det gjerne brukt leire som isolasjon i gulvene. Ofte er den iblandet sagflis. Og man finner gjerne ølkorker og en spiker eller to ...

Mange vil gjerne fjerne dette fordi det drysser eller oppfattes som møkkete. Leire er ikke særlig effektivt som isolasjon mot kulde, men kan ha en lyddempende effekt. 

Hvis man ønsker å frigjøre hulrommet for å erstatte med isolasjon, kan man bestille utsuging av massene av bedrift med sugebil. 

Man kan også grave det ut selv.

Er det bare leire i gulvet, sorteres det som rene masser. Hvis det inneholder mye rart - sjekk ut med deponiet!

Ofte er leiren tørr og ekstremt støvete. Bruk maske for å beskytte luftveiene.

Stubbloftleire. Foto: K. M. Frøyset/ Gamle Hus, Hager & Interiør
Stubbloftleire. Foto: K. M. Frøyset/ Gamle Hus, Hager & Interiør

Naturfiberisolasjon som er laget av ull, lin, hamp, cellulose eller trefiber kan leveres som brennbart eller det kan komposteres.

  • Hunton-produktene inneholder ingen prioriterte miljøgifter (CMR, PBT og vPvB) eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helsefarlig.
  • Hampisolering er laget av organisk, rå hamp – ingen kjemikalier
  • Linisolasjon er  formaldehyd-, bor- och CFC-fritt.  Materialet er biologisk nedbrytbart.
  • Celluloseisolasjon - Kan inneholde brannhemmende tilsetningsstoffer, hovedsakelig bor-baserte (borsyre, borax dekahydrat) og magnesium. Leveres til forbrenning.
  • Celluloseisolasjon finnes også uten borsyre eller andre tilsetninger.

Bruk beskyttelse i form av munnbind når du river ut gammel isolasjon! 

Linfiberisolasjon. Foto: Varis Bokalders
Linfiberisolasjon. Foto: Varis Bokalders

Asbest har vært brukt som varmeisolering rundt rør i varmesystemer, varmtvannstanker og fyrkjeler. Man kan også finne asbest rundt kloakkledninger og vannledninger, ventilasjonskanaler og i elektriske installasjoner.

Asbest er farlig avfall - og det er strenge regler for håndtering av bygningsavfall som inneholder Asbest.

Les mer om Asbest og Asbesthåndtering her.

Skal du kaste noe? Sjekk hvordan her:

NHP

NHP-nettverket består av de største organisasjonene i byggenæringen og avfallsbransjen. NHP utformer og gjennomfører Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

Les mer på byggemiljø.no