Stubbloftleire. Foto: K. M. Frøyset/ Gamle Hus, Hager & Interiør

Hva finnes i gulv og bjelkelag?

Før du river - før du hiver!

Hva kan du risikere å finne av farlig avfall og helseskadelige stoffer når du åpner opp gulvet?

Når du skal rive gamle gulv, skal du være klar over at både gulvbelegget og det du kan finne inne i bjelkelaget kan inneholde helseskadelige stoffer eller materialer som skal sorteres og behandles som farlig avfall.

Gulvbelegg som kan inneholde mijløgifter

Lister og gulvbelegg i vinyl inneholder store mengder av det miljøskadelige stoffet ftalater, og skal derfor leveres som farlig avfall. Vinylfliser (ofte kvadratiske) kan i tillegg inneholde asbest. Slike fliser er ofte brukt i trapper, ganger og på kjøkken. Vinyl er det samme som PVC. Vær også oppmerksom på limet vinylen er festet med: Er limet sort, og brukt mellom 1950 og 1970, kan det også være asbestholdig. Jobb forsiktig når du fjerner det, bruk egnet verneutstyr og lever limet som farlig avfall.

Asbest kan gi lungekreft. Det er tillatt for privatpersoner å rive asbest på egen eiendom, men bruk beskyttelsesklær og P3-maske som dekker munn og nese.

Vinylgulv - er mye brukt i våtrom men også vanlig i andre rom. Gulvbelegget kan ha mønster, tre- eller flis-imitasjon eller være ensfarget.
Vinylgulv - er mye brukt i våtrom men også vanlig i andre rom. Gulvbelegget kan ha mønster, tre- eller flis-imitasjon eller være ensfarget. Foto: Steinar Amlo, Norconsult AS

Linoleum inneholder vanligvis ikke miljøfarlige stoffer.

For å avgjøre om det er linoleum eller vinyl, må du se på baksiden: Linoleum er vanligvis lite bøyelig og har strie på undersiden, mens vinyl vanligvis ikke har strie på baksiden.

Gammel, original linoleum med skader. Foto: Ulf Styren
Gammel, original linoleum med skader. Foto: Ulf Styren

I gamle hus er det gjerne brukt leire som isolasjon i gulvene. Ofte er den iblandet sagflis. Og man finner gjerne ølkorker og en spiker eller to ...

Mange vil gjerne fjerne dette fordi det drysser eller oppfattes som møkkete. Leire er ikke særlig effektivt som isolasjon mot kulde, men kan ha en lyddempende effekt. 

Hvis man ønsker å frigjøre hulrommet for å erstatte med isolasjon, kan man bestille utsuging av massene av bedrift med sugebil. 

Man kan også grave det ut selv.

Er det bare leire i gulvet, sorteres det som rene masser. Hvis det inneholder mye rart - sjekk ut med deponiet!

Ofte er leiren tørr og ekstremt støvete. Bruk maske for å beskytte luftveiene.

Stubbloftleire. Foto: K. M. Frøyset/ Gamle Hus, Hager & Interiør
Stubbloftleire. Foto: K. M. Frøyset/ Gamle Hus, Hager & Interiør

Gamle hus skjuler gjerne ubehagelige overraskelser, når man begynner å rive. Noen er mer alvorlige enn andre. 

Råteskadet treverk

Vi deler råtesoppene inn i to grupper, ekte hussopp og alle de andre. 

  • Råtesopper som forekommer i gamle hus:Falsk hussopp (Serpula pinastri) er tynnere enn ekte hussopp og fruktlegemet har en mer "tannet" overflate enn ekte hussopp.
  • Tømmernettsopp (Serpula himanitoides) er tynn og skorpeformet.

Les mer: Råteskader i bygninger

Disse og andre arter kan være like aggressive som ekte hussopp, men de trenger høyere fuktighet. I bygninger får disse soppene sjelden tilstrekkelig gunstige vilkår og de vil derfor som regel ikke være like alvorlige skadegjørere.

Angrepet trevirke skal fjernes - ikke kjemikaliebehandles. 

Arbeidene kan utføres av alle med byggkompetanse og sunt folkevett. Bruk maske. Det er ikke godt for helsen å puste inn soppsporer.

Vanlig råtesopp angriper ikke mur, så det er ikke nødvendig å kjemikaliebehandle mur.

Ekte hussopp

Ekte hussopp er den mest alvorlige skadesoppen som forekommer i hus. Ved gode vekstforhold gir den en rask og kraftig nedbrytning av trematerialene under dannelse av brunråte. Soppen har også stor evne til å spre seg. På grunn av dette blir saneringstiltakene omfattende.

Ekte hussopp har gråhvitt, kraftig overflatemycel, som kan dekke store flater. Strengmycelet er kraftig og kan ofte vokse i og gjennom murverk. Strengene blir sprø i tørr tilstand. Fruktlegemene er rødbrune, flate med folder og rynker på oversiden, og de produserer store mengder rødbrune sporer. Ekte hussopp er en meget aggressiv råtedanner.

Lurer du på om du har soppangrep og hvilken sopp du evt. har i huset - send inn en test til en soppsaneringsbedrift.

Sanering av utbrudd bør også utføres av bedrift med spesialkompetanse.

Ekte hussopp. Foto: MycoteamEkte hussopp. Foto: Mycoteam

 

 

 

 

Se egen oversikt over isolasjonsmaterialer

Saueull-isolasjon. Foto: Varis Bokalders
Saueull-isolasjon. Foto: Varis Bokalders
NHP

NHP-nettverket består av de største organisasjonene i byggenæringen og avfallsbransjen. NHP utformer og gjennomfører Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall.

Les mer på byggemiljø.no