Innblåsing av isolasjon i yttervegg av bindingsverk

Slik kan du etterisolere en bindingsverksvegg

Om tiltaket

  • Tiltaket reduserer varmetapet gjennom veggen
  • Endrer ikke husets utseende
  • Kledningen kan blir kaldere og fuktigere

 

Hva kan man isolere med?

  • Løs isolasjon av trefiber, cellulose eller mineralull m.m.

 

Eldre vegger av bindingsverk har ofte ganske god vindtetting med flere lag papp og panel på hver side. Svakheter kan imidlertid være rundt vinduer, veggfot og døråpninger. Før man setter igang er det derfor viktig å tette lekkasjer i disse områdene.

Den gode vindtettingen, de massive veggene og begrenset isolasjonstykkelse gjør at det ofte kan isoleres uten å lekte ut kledningen på utvendig side. På steder med mye nedbør bør man imidlertid lekte ut kledningen for å unngå malingsavflassing og råte. Dette bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Hvordan kan man isolere?

  1. For et sikkert resultat er det avgjørende at man i forkant av tiltaket kontrollerer veggens tilstand og tilegner seg kunnskap om hvilke produkter som er brukt som vindtetting i den opprinnelige veggen. 
  2. Før innblåsingen tettes lekkasjer rundt vinduer, dører etc. Det er viktig å sørge for at det ikke er lekkasjer av varm og fuktig luft fra innvendig side. Spesielt ved overganger mellom vegg og himling, samt vegg og gulv. 
  3. Innblåsing fra utsiden er det mest praktiske. Synlige hull i kledningen kan unngås dersom man fjerner enkeltbord. Boringen skjer da i underkledningen.
  4. Et spesialfima må utføre innblåsing av isolasjon.
  5. Hullet etter innblåsingen tettes med en treplugg som limes og legges i treretningen.   

Les mer om energisparing i bindingsverkshus

Erfaringsmessig viser det seg at eldre bindingsverksvegger kan isoleres via innblåsing uten at kledningen luftes. Det anbefales imidlerid ikke på steder med mye nedbør. Ill: Bygg og Bevar
Erfaringsmessig viser det seg at eldre bindingsverksvegger kan isoleres via innblåsing uten at kledningen luftes. Det anbefales imidlerid ikke på steder med mye nedbør. Ill: Bygg og Bevar

Ekspertens kommentar

Etterisolering av yttervegger har god effekt, men det kan endre husets fasader eller interiører slik at vi taper kulturhistoriske verdier. Etterisolering av vegger kan bli økonomiske svært kostbare holdt opp mot energisparegevinsten en får. Slike tiltak er derfor i praksis mest aktuelt på vegger der det uansett er behov for oppussing.

Vegger i eldre hus egner seg i mange tilfeller for etterisolering. Det er langt enklere å få gode løsninger i trehus enn i murgårder.

Tre er et organisk materiale som brytes ned av ulike skadeorganismer når temperatur og fuktforhold er gunstige. for eldre trekonstruksjoner som har stått i mange år under "naturlige" trekkfulle forhold, kan på få år utvikle store råteskader dersom den naturlige luftingen av konstruksjonen blir hindret gjennom feil utført tilleggs-isolering og tetting.

Utmurt bindingsverk er svært utsatt for råteskader og man må være meget forsiktig med å endre fukt- og temperaturforhold ved etterisolering. Endring bør heller ikke skje uten i samråd med antikvariske myndigheter.

;
;