#

Gjenreisingshus i nord

En mulighetsstudie om oppgradering

Er du arkitekt, rådgiver, planlegger eller lærer med interesse for gjenreisingshus? Eller bor du i et gjenreisingshus som du planlegger å pusse opp? Denne veilederen handler om å ivareta gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når huset skal oppgraderes med nye bokvaliteter, bedre inneklima og redusert energibruk.

Gjenreisingshus i Nord – en mulighetsstudie om oppgradering har som målsetting å vise hvordan det å ta vare på gjenreisingsarkitekturen kan kombineres med å oppgradere til dagens komfortkrav og dagens nivå for energieffektivitet og universell utforming.

Av et utvalg på rundt 40 gjenreisingshus har vi plukket ut tre representative eksempler. Med eksemplene som utgangspunkt diskuterer vi ulike løsninger for oppgradering med tanke på redusert energibruk, tilgjengelighet og bedre bokvalitet.

Les rapporten

 

Gjenreisingshus i nord forside.JPG
;
;