Fiin gammel aargang

Energisparing i verneverdige hus

Veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken i verneverdige bygninger.

Utarbeidet av: SINTEF

Publisert: 2004 

Veilederen tar spesielt for seg de problemstillinger som reiser seg ved planlegging av oppgradering av bygningers komfortnivå og energiprofil i eldre, verneverdige bygninger. Veilederen er et hjelpemiddel for bedre å håndtere overlappende interessefelt i byggesaker der både bygningsvern og miljøhensyn er på dagsordenen.

Veilederen henvender seg mot:

  • Enøk-orienterte fagfolk/rådgivere om hvordan hensyn til vern kan innarbeides i enøkplanlegging
  • Offentlig forvaltning: Kulturminne/ byggesaksforvaltning og rådgivere om muligheter for enøktiltak forenlige med vernehensyn
  • Byggforvaltere og huseiere med løsninger som ivaretar både hensyn til energibruk og til vern ved planlegging av tiltak.

Etter å ha lest denne veilederen, skal man ha fått basiskunnskap om ulike enøk-tiltak, og hvilke bygningsmessige inngrep dette vil medføre. Med dette grunnlaget er det også lettere å få oversikt over muligheter for en aktuell byggesak, å ta gode beslutninger samt å få oversikt over ytterligere informasjon man har nytte av å hente inn.

Du kan laste ned veilederen her

Fiin gammel aargang.JPG
;
;