#

Innervindu av glass

Trekk og kulde fra gamle vinduer kan utbedres. Eiere av gamle hus har en rekke tiltak til rådighet som koblede vinduer, varevinduer, termoglass i gamle rammer m.m. Det gjelder bare å finne metoden som passer best for ditt hus og ditt behov. Her er en metode som blant annet har vært utprøvd hos Riksantikvaren.

De fleste som utbedrer sine gamle vinduer ønsker bedre lyd- og varmeisolasjon uten at det går på bekostning av utseende og originalitet. Hvilken løsning som velges avgjøres gjerne av økonomi, smak og behag. I denne artikkelen ser vi nærmere på en metode som tar utgangspunkt i et herdet glass montert direkte på den eksisterende rammen.

Omarbeidet Figur 2

Oppbygningen av vinduet. Illustrasjon: Optoglas

Dette tiltaket har stor utbredelse i Danmark og har i noen år også vært i bruk i Norge. I Danmark har metoden blant annet vært i bruk på bygg hvor det kreves at resultatet blir relativt diskre i sammenligning med andre løsninger. At løsningen blir lite synlig skyldes at man ikke benytter ramme på det innvendige glasset.  Forsatsvinduet består nemlig av et glass montert direkte på den eksisterende rammen.  Vinduet vil med denne løsningen bestå av en herdet glassrute montert på den innvendige siden av vindusrammen ved hjelp av spesielle rustfrie hengsler og beslag. 

Nytt Bilde

Åpning av vinduet. Illustrasjon Optoglas

Hvordan gjør man det?

Monteringen kan gjøre selv eller ved hjelp av en håndverker. Uansett er det viktig at men foretar nøyaktige mål av alle vinduene før bestilling. Måltakingen begynner med at man markerer alle fire hjørner hvor karm og vindusramme møtes. Deretter åpnes vinduet og avstanden mellom punktene måles. For at glasset skal få tilstrekkelig frigang blir de skåret mindre en de avleste målene. Denne toleransen skal ikke medregnes ved målingen. Kun bruttomål er nødvendig ettersom glasset skjæres til med toleranse på fabrikken.

Ved montering tas rammen ut og legges vannrett på et stabilt underlag. Det herdede glasset plasseres deretter på rammen i tråd med målene som er gjort. Gjennom de forhåndsborede Ø8 mm hullene i glasset markeres feste for hengsler og stormkrokbeslag. Det forbores etter merkene og hengslene skrus direkte på rammen og rammen monteres på hengslene. I noen tilfeller kan dette imidlertid være vanskelig fordi plasseringen av de originale lukkere og stormkroker kan avvike fra hullene i glasset. Da monterer man de medfølgende delene.

IMG_1595.JPG

Montering av hengsler og beslag. Foto: Riksantikvaren

For å etablere et tett sjikt mellom glasset og innsiden må man montere en ny stopplist i den originale karmen. Denne monteres med gode tetningslister for å unngå at varm og fuktig inneluft trenger inn i luftlommen mellom nytt og gammelt glass.

Så fremt målingen er utført nøyaktig kan glasset monteres uten justeringer. Selv om rammen skulle ha små skjevheter lar glasset seg forme til når det lukkes.

I mange gamle hus er enkelte vinduer fastmontert eller fastspikret. Det er like enkelt å montere glassene i disse rammene. Det er imidlertid viktig at det blir plass nok mellom glasset og midtposten til å montere et beslag som fører lukkeren på plass. Blir ikke avstanden stor nok kan det bli en utfordring å åpne glassvinduet. 

luukkeren.jpg

I dette tilfellet ligger glasset så nær midtposten at det ikke er plass til beslaget som fører lukkeren på plass. Foto: Riksantikvaren

Fordeler og ulemper

Fordelen med denne løsningen er at er at den krever lite plass. Det vil derfor fortsatt være rom for pelargonier i vinduskarmen.  Glasset er hengslet slik at rengjøring skal kunne foregå enkelt. Ved at man unngår en ekstra ramme vil dessuten lysgjennomgangen i liten grad reduseres og utsynet vil være omtrent som tidligere. Sammenlignet med andre metoder er denne løsningen også relativt billig.

Nytt Bilde (1)

Slipp lyset inn. Til høyre vises et tradisjonelt koblet vindussystem, til venstre forsatsvinduet av glass. Illustrasjon: Optoglas

Det er utviklet spesialhengsler til vinduet som i de fleste tilfeller vil passe så godt til vindusrammen. Problemene kan oppstå dersom midtposten eller vindusrammen ikke er bred nok. Da blir hengslet blir for bredt slik at det stikker frem over profilene i rammen.  Det er uheldig utseendemessig, dessuten blir konstruksjonen noe svakere selv om skruefestene er godt inne på rammen.

Nytt bilde (3).png

Hengslene er for brede for vindusrammen slik at de stikker frem over profilene. Foto: Riksantikvaren

Hvor effektivt er det?

Standardglasset er 4 mm tykt og herdet slik at det er omtrent fem ganger så sterkt som vanlig glass. Man kan også bestille et 4 mm herdet energiglass som har et reflekterende lavemisjonsbelegg. Belegget er tynt og gjennomsiktig. Glasset lar solenergi og synlig lys komme inn, samtidig som den reflekterer varme fra innsiden. Tabellen under viser u-verdi for ulike ruteoppbygninger.

Tabell Egen

U-verdi ved ulik vindusoppbygning

Marte Boro, seniorrådgiver hos Riksantikvaren forteller at de opplever en bedre varmekomfort etter montering av forsatsvinduene. Endringene er dessuten lite synlige. Utfordringene er i hovedsak knyttet til beslag og hengsler. Det kan eksempelvis være vanskelig å gjenbruke de originale lukkerne og stormkrokene. Hengslene kan dessuten være for brede for vindusrammen, slik at profilene dekkes.