#

20 tonn kobber på Historisk museum

Karlsen og Nordseth entreprenør as

Så mye kobber skulle til for å tekke taket på Historisk museum i Oslo. Her har fagarbeidere fått utfolde seg på tradisjonelle materialer og former som ikke lar seg skape av maskiner. Arbeidet ga Karlsen og Nordseth as Bygg og Bevarprisen for 2021. 

-Vi får inn en ny læregutt i blikkslagerfaget nå. Det har faktisk vært mange henvendelser fra elever som vil bli lærlinger hos oss etter arbeidene på Historisk museum, sier daglig leder i Karlsen og Nordseth as, Anders Karlsen. Bedriften vant Bygg og Bevarprisen 2021 for arbeidene på Historisk museum i Oslo.

Anders Karlsen er selv blikkenslagermester og startet i faget på 1980-tallet. I 1990 etablerte han Karlsen og Nordseth entreprenør as. Som navnet antyder, var det også en Nordseth involvert. Han trakk seg tidlig ut, men navnet ble stående. Under den økonomiske krisetiden på begynnelsen av 90-tallet ble andre ting enn navnebytte prioritert..

-Vi hadde bestilt en masse kontorutstyr, brev, papir og kort med logo og navn.. Jeg kunne ikke prioritere et navnebytte og nye bestillinger da, så det ble stående.

Daglig leder Anders Karlsen i blikkenslagerverkstedet hvor mye av arbeidene ble utført. Foto: Bygg og Bevar
Daglig leder Anders Karlsen i blikkenslagerverkstedet hvor mye av arbeidene ble utført. Foto: Bygg og Bevar

Stor bedrift – store oppdrag

I bygningsvernsammenheng hvor enkeltmannsforetak og mindre bedrifter utgjør storparten av aktørene, er Karlsen og Nordseth as en stor bedrift med sine ca. 60 ansatte. En vanlig modell i mange store restaureringsprosjekter er at et selskap leier inn spesialister på antikvariske arbeider som underentreprenører. Karlsen og Nordseth as har både størrelsen og den antikvariske kompetansen til å ta på seg store oppdrag selv. Samtidig utvikles håndverkerne i egen bedrift og lærlinger får mulighet til å tilegne seg kunnskap om antikvarisk arbeide.   

- Det er helt nødvendig at vi har bedrifter som kan ta ansvar for arbeid på større bygg innenfor vårt marked. For mange små kan det være vanskelig å samordne seg og samarbeide om såpass store oppgaver som på Historisk museum sier daglig leder i Bygg og Bevar Christel Grøndahl.

Størrelsen og mangfoldet innenfor håndverksfagene gjør at de heller ikke er avhengige av underentreprenører i samme grad. I dag har bedriften egne blikkenslagere, murere, taktekkere og tømrere/snekkere. I alle fagene finnes det ansatte som har mesterbrev. På arbeidene ved Historisk museum benyttet bedriften en samarbeidspartner, Grøttumsbråtens eftf. for restaureringen av vinduene.

Et lite utvalg av de ansatte i bedriften, med diplomet som vitnesbyrd over Bygg og Bevarprisen 2021. Foto: Bygg og Bevar
Et lite utvalg av de ansatte i bedriften, med diplomet som vitnesbyrd over Bygg og Bevarprisen 2021. Foto: Bygg og Bevar

Faste ansatte er vår modell

-Vi satser på fast ansatte i bedriften. Det skaper et triveligere og bedre miljø. De ansatte får et eieforhold til det de gjør og får delta i hele prosessen. Er man avhengig av bemanningsselskaper, har man ikke planlagt godt nok – vi redder det inn selv om det kniper med arbeidskraft. Vi bruker også underentreprenører – men bare innenfor elektro og rørarbeider. Og dersom vi har større vindusrestaureringer sier Anders Karlsen.

Den faglige kvaliteten de ansatte tar med seg fra prosjekter som Historisk museum er enorm – for her finnes mange svært kompliserte oppgaver. At vi har løst dem sier noe om kreativitet, materialkjennskap og analytiske evner hos de ansatte - fortsetter Karlsen.

Tegning av Historisk museum av arkitekten Henrik Bull. Universitetet i Oslo
Tegning av Historisk museum av arkitekten Henrik Bull. Universitetet i Oslo

Historisk museum

Er en museumsbygning ved Tullinløkka i Oslo som ble åpnet for publikum i 1904. Byggets formål var og er fortsatt å huse universitetets oldsakssamling. Bygningen ble opprinnelig tegnet av Karl August Henriksen, men arkitekten falt fra og oppdraget gikk videre til Henrik Bull. Han endret enkelte detaljer på bygget til den klassiske jugendstilen det har i dag.

Bygningen ble fredet først i 2014, men var i praksis behandlet som fredet lenge før vedtaket. Riksantikvaren skriver om bygningen:

Jugendstilen (art nouveau) er tydelig blant annet i de avrundede hjørnene og de natur- og planteinspirerte ornamenteringene i bygningen. Den gjennomførte stilen er tydelig i utstillingssalene og andre rom, i døromramminger, møbler, messinglamper, trappegelendre med mer. Smijernsornamenteringene er utført av Carl Bilgrei etter Bulls tegninger. Motiver som går igjen er uglen, museets initialer HM og dragestilsløven.

Med ujevne mellomrom har bygningen blitt vedlikehold og oppgradert etter nye krav. I 1990 ble taket utbedret, men på grunn av ujevn kvalitet og nedbøying ble alt dette nå fjernet. Ettersom bygningen er fredet ble det satt i gang et arbeid for å forsøke å tilbakeføre alle detaljer. Håndverkerne fikk et godt samarbeid med arkitekt for prosjektet og Riksantikvaren i arbeidet med å finne dokumentasjon.

Karlsen og Nordseth as hadde ansvar for hele utførelsen av arbeidene på historisk museum. Det innebar omtekking av taket, utkrafsing av 40 km fuger som ble respekket, erstatning av skadet murstein, reparasjoner av sandstein, blyglass og restaurering av vinduer.

En av de kompliserte detaljene som måtte gjøres i verkstedet. En buet vannrenne med profiler og en stor vulst i topp. Foto: Karlsen og Nordseth as
En av de kompliserte detaljene som måtte gjøres i verkstedet. En buet vannrenne med profiler og en stor vulst i topp. Foto: Karlsen og Nordseth as

20 tonn med kobber

Originale tegninger fra Henrik Bull ble funnet på arkitekturmuseet og kopiert. Disse tegninger ble etter hvert brukt av håndverkerne for å rekonstruere detaljene i kobbertekkingen. Ut fra dem laget blikkenslagerne nye hetter over ventiler, lufthatter, takrenner og nedløpskummer. Alt utformet med tanke på å være en del av arkitekturen og ornamenteringen. Taket er ellers skivetekket, i alt 1750 kvadratmeter med kobbertekking. Også gesimsen som alene er 220 løpemeter, er tekket med kobber. En rekke av detaljene, slik som nedløpskummer og krummede vanrenner er banket ut av kobberplater.

En del av arbeidene kunne gjøres relativt rask, men så var det en del av detaljene..

 

Noen av formene på de profilerte takrennene er svært kompliserte. De kunne ikke loddes sammen av biter eller stanses ut. To mann jobbet i 3 måneder med å lage former og deretter banke ut, strekke, glatte og presse metallet til rett form. Slikt arbeid krever svært god materialforståelse.

Anders Karlsen
Bygningen har to arker som er kledd med kobber. Taket er tekket med skiver, som er den tradisjonelle tekkeformen med metallplater. Foto: Karlsen og Nordseth as.
Bygningen har to arker som er kledd med kobber. Taket er tekket med skiver, som er den tradisjonelle tekkeformen med metallplater. Foto: Karlsen og Nordseth as.

 -Ved å grave oss ned i tidligere tekking, fant vi flere eksempler på originale arbeider. De var vitnesbyrd over flinke håndverkere som forsto metallets styrker og svakheter. Det er ikke benytte mer enn akkurat de nødvendige dimensjonene sier Anders Karlsen om forgjengernes arbeide. Det var helt tydelig at kostnadene for datidens arbeid var billig, mens materialene var kostbare.

Når det gjelder prispengene fra Bygg og Bevarprisen, så skal de gå til et faglig opplegg for de ansatte. Det er de som har gjort denne jobben mulig. Også er vi glad for at satsningen på å jobbe med gamle bygninger gir resultater - både i form av dyktigere håndverkere, flere lærlinger og en mosommere arbeidshverdag sier Anders Karlsen

;
;