Laftevegger med ravl

#

Ved demontering av interiør i Bredsgården 1-2 a ble det avdekket høvelspor/spor etter pjål på innsiden av laftet i enkelte rom. Bryggehandverk har undersøkt verktøysporene nærmere med sikte på å finne ut mer om høvelen og verktøyet som er brukt her og kunne si mer om prosessen.

Dette er noe vi vanligvis ikke ser i grovere lagerbygninger som stort sett bare har øksespor fra skantingen. Vi har funnet høvlet laft i tidligere tilfeller og det har da vært maling og dekor rett på laftet, noe som også er tilfelle her.

Både her og i tidligere funn er det snakk om representasjonsrom i handelsstuer, altså i mer forseggjorte og påkostet rom. Underveis i prosessen med lafting kom vi frem til at dette er en del av tradisjonshåndtverket vi ønsker å kopiere så vi burde utføre en slik overflatebehandling av laftet. Dette selv om vi ikke skal ende opp med tilbakeføring av malt laftevegg.

Noen områder tyder på bruk av skrubbhøvel mens noen viser spor mer likt pjål eller skjøve.

Vi har fått kopiert et stål fra en gammel pjål eller veggravl som den og kan kalles. Originalverktøyet stammer fra Osterøy og tilsvarende verktøy kan ha vert i bruk her på bryggen og det gir noenlunde lik overflate. Videre kunne vi lage skaft, slipe opp og teste før vi kunne gå i gang med selve jobben. Ved å gjøre dette har vi fått tilegnet oss kunnskap og erfaring med et slikt arbeid.

verktøyspor

Verktøyspor på det gamle laftet. Vises som langsgående brede striper med en svak bue. Ved å studere disse kan en finne ut mye om verktøyet og andre forhold som omhandler bygningen.

verktoy

Stålet som vi fikk bestilt hos smeden på Hardanger fartøyvernsenter.

tegning skaft

Tegning av originalverktøyet som var utgangspunkt for å lage skaft

pjaal

Ferdig pjål/ravl.

testing.jpg

Testing og bruk på laftevegger. Vinkelen mot stokken avgjør hvor mye den tar tak.

handstilling bruk

Foretrukket håndstilling ved bruk. Legg merke til at hendene er plassert en på hver side av skaftet noe som gir best stabilitet og kraft. Denne håndstillingen gjør det lettest å kontrollere vinkelen på stålet mot treet.

Bryggehandverk

Bloggen er laget av handverkerne ved Stiftelsen Bryggen. Den omhandler arbeidet med restaureringen av Bryggen. Hensikten er å formidle deler av handverkeren sin dokumentasjon og å vise mangfoldet i restaureringsarbeidet.

Les mer fra bloggen

laftestokk for.jpg

Laftestokk før.

laftestokk etter

Laftestokk etter.

laftevegg

Parti av laftevegg som er ferdig slettet med pjålen.