BNL MD

Margkløyving av gulv

#

Før oppgangsagene kom til Norge på 1500-tallet, var margkløyving en metode som ble brukt for å lage plank. 

Oppgangsagene effektiviserte sagbruket enormt. På Bryggen har de allikevel flere steder valgt å legge margkløyvd gulv, hovedsaklig i første etasje. Dette kan være av økonomiske årsaker, men og at det var behov for et enkelt og slitesterkt gulv som også ga gode lufte og dreneringmuligheter mot bolverket.

Vi har valgt å tilbakeføre bolverket til det opprinnelige etter 1702-brannen. Av den samme grunnen velger vi å margkløyve gulvet på tradisjonelt vis. Det er fler måter å gjøre dette på. Les mer om dette på side 20-21 i Bryggens Venner årbok 2017
Fremgangsmåten vi bruker i dette tilfellet er som følger:

  • Vurdere emnet og se hvor margsprekken og krylen går
  •  Barke, lodde, merke og slå snor
  • Aske stokken, dvs hugge ut en v-formet kløft langs streken
  • Hugge i askesporet for å svekke stokken og sette inn kiler
  • Snu stokken å gjøre samme prosess til stokken deler seg. Gjerne vende flere ganger
  • Telje overside, underside og kantene
1-2.jpg

I rotenden ser vi etter margsprekk. Slik den ligger nå er margsprekken ganske riktig plassert, men samtidig ser vi at stokken kryler mot høyre i topp.

margkløyving 2
markkløyving 3.jpg

Margen loddes opp i hver ende og det slås snor i mellom. Her ser vi en konsekvens av valget vi tok. Halvdelen til venstre på bildet blir vesentlig mindre midt på stokken, men allikevel mer enn nok til en gulvplank. Vi ser mye vannkant på de gamle gulvene så materialet er utnyttet til det fulle

markkløyving4.jpg

Her er stokken asket. Vi har i tillegg slått inn en bile med klubbe langs margsprekken for å hjelpe til med styringen.

margkløyving5.jpg

Med en skogsøks hugger vi i askingen langs hele stokken. Allerede nå ser vi stokken åpne seg i rot. Dette er som regel en god indikasjon på en grei kløyving.

margkløyving 5.5.jpg

Vi hugger langs stokken samtidig som kilene slås inn til den slipper.

margkloyving6.jpg

Etter å ha hugget langs askingen og satt inn kiler, snur vi stokken å gjør samme prosess på denne siden.

markkloyving 7.jpg
8.jpg

Vi ser at margsprekken er på vei ut ned mot høyre i topp av stokken.

Bryggehandverk

Bloggen er laget av handverkerne ved Stiftelsen Bryggen. Den omhandler arbeidet med restaureringen av Bryggen. Hensikten er å formidle deler av handverkeren sin dokumentasjon og å vise mangfoldet i restaureringsarbeidet.

Les mer fra bloggen

margkloyving 9.jpg

Vi velger her og å hjelpe til med bile og klubbe langs loddstreken

markkloyving 10.jpg

Vi hugger langs askingen fra rot og følger på med kiler.

margkloyving 11.jpg

Når det er kiler langs hele stokken slår vi på dem samtidig som vi hugger vekk fibrene i mellom

margkloyving 12.jpg

Stokken delte seg fint og vi kan se at kløyvingen følger margen omtrent hele veien

Margkloyving 13.jpg

Halvkløyingene settes opp med holdhaker og vi merker og kritter opp tykkelsen på gulvplanken. Streken må settes langt nok ut på stokken slik at vi unngår eventuelle rivninger fra kløyvingen i den ferdige overflaten. Restene av askingen må og hugges vekk slik at man får slette kanter.

Margkloyving 14.jpg

Oversiden teljes slett med hordabile. Undersiden snores også opp, men her teljer vi mye grovere siden denne siden ikke blir synlig og skal tilpasse mot bolverk. Dette ser vi tydelig på gamle gulv også.

Markkloyving 15.jpg
Margkloyving feature2.jpg

Når alle plankene er ferdig stables de for tørking. Vi stropper de fast i hver ende for å hindre vridning. Senere vil gulvet legges løst i rommet, før de festes fast med treplugger når de er aklimatisert

;
;