BNL MD
Hanne Bjørk. Foto: Frank Rossvoll

Bygg og Bevar-prisen: En anerkjennelse av god kvalitet og godt håndverk

en samtale med forrige vinner

Det er så mange prisutdelinger, så hva skal vi med én til? Heldigvis er det ikke mange som har stilt det spørsmålet. Vi tok en prat med vinneren fra i fjor, Møbelverkestedet Restaurering ved daglig leder Hanne Bjørk, om hva hun tenkte, ett år etter. 

Møbelverkstedet Restaurering var den første vinneren av Bygg og Bevar-prisen. etter at de slo Kruse-Smith Region Øst og Malermester Studsrud på målstreken. Et flott diplom og en sjekk på 50 000 kroner var premien, hva betydde det egentlig for den lille bedriften i Københavngata i Oslo? 

- For oss betydde pristildelingen  at vi hadde gjort en god jobb  med restaureringen av Høyesterett etter eksplosjonen 22/7, sier daglig leder Hanne Bjørk.  I tillegg  ser vi tildelingen som en anerkjennelse av at  vi igjennom mange år har vært engasjert  i å opprettholde kvalitet på arbeider vi leverer og dette igjen inspirerer oss i  vårt engasjement med å utdanne møbelsnekkere.

Prispengene valgte de å bruke til opprettelse av et utdanningsfond hvor håndverkerne kan søke om økonomisk støtte til videreutvikling innen sitt fag.

 - Det er jo ikke de store summene det er snakk om, så støtten kan  fungere vel så mye som en positiv tilbakemelding til håndverkere som ønsker å fordype seg i faget og kanskje kan det  bidra til et videre engasjementet for at håndverksfagenes eksistens sikres.

Men  hvilken effekt kan en slik pris ha?

 - All blest rundt utøvelse av håndverk er viktig. Pristildelingen gav mange presseoppslag som synliggjør at vi som liten bedrift er en viktig del av markedet,  og leverer vel så gode produkter som store bedrifter. Bedrifter som leverer tradisjonelt håndverk er ofte små og har  ikke har muskler til å ta plass blant bedrifter som har ”folk på kontoret” til å legge inn pris på omfattende arbeid og å jobbe mye med framstilling på papiret.

Til slutt: her er Hannes tips til hva man bør legge vekt på når man foreslår kandidater til prisen: 

  1. at de er håndverksbedrifter som leverer tradisjonshåndverk
  2. at de driver opplæring, har lærlinger – ingen framtid uten videreføring av kunnskap
  3. at de har kunnskap om og vilje til å veilede kunder fram mot det riktige produktet og ikke bare konkurrerer om å levere laveste pris

Så nå venter vi spent på forslag til kadidater til årets pris, som tildeles i etterkant at vårt seminar om nettopp håndverkskompentanse, den 7. november i Næringslivets Hus. 

 

;
;