BNL MD
#

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

For første gang er det gjort en kartlegging av landets kirkeskatter nasjonalt nivå. Onsdag 4 mai ble rapporten om kirkenes særskilte verdier overlevert statsråd Kjersti Toppe under en høytidelig seremoni i Oslo domkirke. 

– For første gang har vi fått en komplett oversikt over tilstanden på kirkeskattene våre, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) om rapporten «Kirkenes særskilte verdier».

Rapporten ble lansert under et miniseminar i Oslo domkirke onsdag ettermiddag og ble overrakt statsråden av riksantikvar Hanna Geiran.

 

Oslo domkirke lansering av rapport foto Bygg og Bevar

Barne og familieminister Kjersti Toppe mottar rapporten "Kirkenes særskilte verdier" fra Riksantikvaren Hanna Geiran. Foto: Bygg og Bevar

Viktig å ta vare på

– Dette gir oss et godt grunnlag for å ta tak i vedlikeholdsbehovet i årene som kommer, sier Toppe.

– Vakre kunstverk og verdifullt inventar er ikke bare i de store domkirkene våre. Det finnes over hele landet. Dette er viktige kulturminner som forteller om håndverkstradisjoner, men viser også hvilke skatter som har møtt folk i grend og bygd i generasjoner. Det er viktig for meg at vi tar vare på den arven, sier statsråden.

Godt grunnlag for vurdering

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Riksantikvaren har KA og Norsk Håndverksinstitutt kartlagt omfanget av og tilstanden på kunst og inventar i kirkene. Det er første gang en slik kartlegging er gjort. Prosjektet har også kartlagt håndverkskompetansen som trengs for å ta vare på skattene i årene som kommer.

I hovedsak har prosjektet skaffet ny kunnskap om kirkenes særskilte verdier i form av kunst og inventar, men også om bygningselementer som glassmalerier og tårnur.

– Riksantikvaren er godt i gang med å lage ny bevaringsstrategi og tilskuddsordning for kirkene, sier Hanna Geiran.

– Oppdraget fra Barne- og Familiedepartementet har gitt oss en ramme for ordningen på cirka 10 milliarder. Vi skal vurdere om inventar og interiør i kirkene bør være en del av tilskuddsordningen, og rapporten vi har fått i dag gir oss et godt grunnlag for å gjøre denne vurderingen.

 

Urskive I Oslo Domkirke Foto Bygg Og Bevar

Deltakerne fikk også tid til en befaring i tårnet på Oslo domkirke. Her er en av urskivene på tårnuret. Tårnur og tårnurfaget er blant gjenstandene og fagene som er omtalt i rapporten. Foto: Bygg og Bevar

Trenger et løft

Avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA takker kirkeeierne over hele landet for innsatsen:

– De har nedlagt et enormt arbeid for å skaffe oss denne unike oversikten over kirkens skatter. Prosjektet gir innblikk i en utrolig verden med stor rikdom. Samtidig forplikter denne kunnskapen oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden. Det vi nå vet har gjort oss enda sikrere på at dette området trenger et løft, sier Letmolie.

 

Eivind Falk I Branntårnet På Oslo Domkirke Foto Bygg Og Bevar

Direktør Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt i brannutsikten på Oslo domkirke. Håndverksinstituttet har en sentral rolle i ivaretakelsen av håndverksfagene og har bidratt til informasjon om kompetansesituasjonen for de ulike fagene. Foto: Bygg og Bevar

I tillegg til å være en oversikt over inventar, kunst og andre gjenstander knyttet til kirkene, sier rapporten mye om behovet for håndverkere i årene som kommer.

– Da Stortinget ratifiserte Unescos konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven i 2006, tok Norge også på seg en nasjonal forpliktelse for å sikre tradisjonell håndverkskunnskap, sier instituttleder Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt.

– For å sikre kirkens skatter trenger vi dyktige håndverkere som gjørtlere, tårnurmakere og treskjærere. Denne rapporten blir derfor en viktig påminnelse om hvordan de materielle og immaterielle kulturminnene er uløselig knyttet sammen.

Lansering av rapport im kirkenes verneverdige interiør Foto Bygg og Bevar

Fra venstre, riksantikvar Hanna Geiran, statsråd Kjersti Toppe, direktør Eivind Falk ved Norsk håndverksinstitutt og prosjektleder Hanne M. Kempton fra KA. Foto: Bygg og Bevar

DSC00306
;
;