BNL MD
#

Bygg og Bevar-prisen - vedtekter

Bygg og Bevar har som mål å bidra til at landets gamle hus skal tas vare på for framtiden. Uten stolte og dyktige håndverkere får vi ikke det til! Bygg og Bevar-prisen er en anerkjennelse til bedriftene som bidrar til at vi når våre målsettinger!

Gamle hus er som folk. De vil at du skal ta hensyn til akkurat deres behov. Gode løsninger for gamle hus er derfor tilpasset husets premisser. Med det mener vi at det er tatt hensyn til konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Gjennom Bygg og Bevar-prisen vil vi hedre bedriftene som gjør arbeider på gamle hus til et levebrød. De utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar de til å løfte restaureringsmarkedet!

 

Hvem kan motta prisen?

  • Bedrifter har dokumentert dyktig utførelse i samsvar med bygningenes stil, alder, materialbruk, konstruksjon og lokale egenart
  • Bedrifter som jobber tverrfaglig
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseutvikling blant ansatte i bedriften
  • Bedrifter som deler sin kunnskap om byggeskikk og håndverk i markedet og samfunnet forøvrig

Kandidatenes kvaliteter dokumenteres gjennom prosjekter og aktiviteter de siste årene.

 

Prisen

En fagjury kårer én vinner blant forslagene som sendes inn. Vinneren mottar et diplom og en pengepremie på kr 50 000. Prispengene skal brukes til kompetanseutvikling for bedriften.

 

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen har i mange år jobbet i bygningsvernet og i museumssektoren, og med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet. 

 

;
;