BNL MD
#

Murerne løser oppgavene på Stavanger domkirke

I tre generasjoner har Murmester Haldor Meling AS arbeidet på sørvestlandets murbygninger. Både nye og gamle har vært en del av porteføljen. Men ett bygg skiller seg ut. Landets eldste stående i sitt slag – nemlig Stavanger domkirke. For arbeidet her ble bedriften nylig hedret med Bygg og Bevarprisen 2023.

Stavanger domkirke er antakelig fra første halvdel av 1100-tallet og den regnes for å være domkirken som i størst grad har bevart uttrykket fra middelalderen i Norge. Kirken har vegger av stein og en takkonstruksjon av tre. Veggene er konstruert som kistemurer, det vil si en indre og en ytre murvange med fyllmasse imellom. Bruddsteinen i muren har vært pusset med kalkmørtel og hvittet. Rundt vinduer, portaler, ornamenter og hjørner er det kleberstein som normalt har vært ubehandlet.  

850 år etter at byggearbeidene ved Stavanger domkirke antakelig startet, ble et lite murerfirma opprettet i Stavanger. Forløperen til selskapet Murmester Haldor Meling AS ble etablert i 1962. Siden den gang har bedriften vært i kontinuerlig drift og utvikling. Fra en sped begynnelse med Haldor Meling 92 år gammel og fortsatt aktiv, har bedriften i dag nesten 30 ansatte. Blant dem finner vi mestere, svenner, lærlinger og en sivilingeniør.  

Koret i Stavanger domkirke. Foto: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Koret i Stavanger domkirke. Foto: Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Steinras og feil materialbruk

Stavanger domkirke har vært i kontinuerlig drift siden 1300-tallet, og det har vært behov for mange utbedringer gjennom årene. Til tross for at tiltakene er utrettet i god tro har noen dessverre forverret kirkens tilstand. Fra andre halvdel av 1800 – tallet ble eksempelvis de tradisjonsrike kalkmørtelfugene erstattet med sement. Det materialet blir for hardt og for lite fleksibelt for en middelaldermur. Dersom fukten også sperres inne, kan det dannes salter og fuktskader og da brytes murverket ubønnhørlig ned.  

I løpet av årene ble også mye av klebersteinen byttet ut. Erstatningen holdt dessverre ikke samme kvalitet som de originale og snart var det risiko for steinras, særlig fra kantsteinen langs gavlene og omramningen rundt hoveddøren. 

I 2013 utarbeidet arkitektfirmaet Schjelderup og Gram en helhetlig plan for en restaurering av domkirken. Arbeidene startet i 2015 og de skal etter planen stå ferdig i august 2024. I det påfølgende året skal både byen og domkirken feire 900 årsjubileum.

Prøvefelt Kalkpuss Foto Schjelderup Og Gram

Et prøvefelt med kalkpuss. Det er valgt en løsning tett på det som vises i det midterste feltet. Foto: Arkitektkontoret Schjelderup og Gram

Med murerfaget i sentrum

Hans Kristian Meling har siden 1. januar 2000 ledet selskapet som ble startet av hans far. Han har et stort hjerte for murerfaget og har lenge vært organisert på vegne av faget, blant annet  som styreleder i Norske Murmestres Landsforening gjennom en årrekke. I foreningsarbeidet har han vært opptatt av å spre kompetanse om restaureringsarbeid. Engasjementet for faget har medført at bedriften har satset på kursing og kompetanseutvikling blant sine ansatte, og ikke minst på lærlinger. Uten lærlinger – intet fag.  

På Stavanger domkirke har det vært en rekke utfordrende, men først og fremst lærerike oppgaver for murerne. Det har vært beslutninger i forhold til materialvalg og ulike teknikker. Det har vært samarbeid med rådgivere, kommune og vernemyndigheter. Hans Kristian fremhever særlig kommunens prioriteringer:  

Dette hadde ikke vært mulig uten Stavanger kommune som satser på delte entrepriser, krav om høy faglig kompetanse og setter krav om lærlinger på prosjektene.

Hans Kristian Meling

Det har vært mange og varierte oppgaver for murerne. Bruddsteinsmurene som tidligere har vært fuget med sement, er renset til man har kommet inn til fingerfast middelaldermørtel. Fugene er deretter spekket med en egenprodusert tradisjonell “hotmix” laget av ren kalk og lokal sand. Kalkmørtelen slipper fuktigheten ut og er mer skånsom for steinene i muren. 

Videre er utvendige tårn pusset, blyglassvinduer er demontert remontert og tettet med tradisjonell kalkmørtel. I hvelvkonstruksjonen i koret ble det avdekket gamle kalkmalerier fra 1100-tallet. Den gamle skadede pusset ble hugget forsiktig ned og hvelvet ble pusset på nytt. Innvendige overflater er behandlet med sandkalk og hvittet med kalk. 

 

Stavanger Domkirke 47 Foto Haldor Meling As

Foto: Murmester Haldor Meling AS

Den viktigste ressursen

Å arbeide på middelalderkirker krever ikke bare at man har riktig kunnskap og tilgang til riktige materialer. Murere har god erfaring med fuger og ulike mørtler, men i mange restaureringsarbeider dukker det opp problemstillinger som krever mer “skreddersøm” og tilpasning. Når skal man anvende hvilken kunnskap – når skal man stoppe og søke råd – hvordan skal man tilpasse seg det enkelte bygningselementet? De samme oppgavene kan fortone seg annerledes på ulike bygg.  

Murmester Haldor Meling AS har utmerket seg ved å være villige til å lære, og å investere i kompetanse og tid for å få et godt resultat. De har vist stor dedikasjon til oppdraget, brukt hele bredden av faget og har hatt som mål å bli stolt av jobben som er gjort. Eller som Hans Kristian Meling selv utrykte det da han fikk beskjed om tildelingen av Bygg og Bevarprisen

Stor takk til de ansatte, som er interessert i fagfeltet og villige til å etterutdanne seg og delta på kurs for å bli bedre i tradisjonelt håndverk. Faglig dyktige og interesserte håndverkerne er den viktigste ressursen vi har

Hans Kristian Meling

 

 

;
;