#

Vea - Norges grønne fagskole

Fagskolen Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere, blant annet innenfor historiske hager. Skolen er statlig eid og finansiert, direkte underlagt Kunnskapsdepartementet.  

Vea tilbyr en rekke studier for håndverkere som ønsker spesialkompetanse og utvikling innen eget fagområde. Fagskoleutdanningene er fleksible ved at de tilbys nettbasert med samlinger. Det finnes tilbud innen blant annet:

  • Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg, 30-poengstudie
  • Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel, 30-poengstudier

Til sammen gir de to studiene tittelen Gartner med antikvarisk kompetanse

Nettside
Adresse
Turistveien 92, 2390 Moelv
Telefon
62362600
E-post